• HABER

Türkiye’nin Mühendis Kızları için İşe Yerleşme Zamanı!

<p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://peryon.org.tr/uploads/2020/12/3/gorsel.jpg" style="width: 951px; height: 729px;" /></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:24px;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin M&uuml;hendis Kızları i&ccedil;in <strong>İşe Yerleşme Zamanı!</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> Limak Vakfı, T.C. Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı&rsquo;nın (UNDP) proje ortaklığında tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;len <strong>&ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;nin M&uuml;hendis Kızları&rdquo; </strong>projesindeki m&uuml;hendislik &ouml;ğrencileri; <strong>hem &uuml;niversitelerinden, hem de PERY&Ouml;N tarafından ger&ccedil;ekleştirilen</strong> kapsamlı eğitim programından mezun oldular.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Şimdi ise TMK&rsquo;lı mezunlar i&ccedil;in işe yerleşme zamanı! </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> T&uuml;rkiye&rsquo;nin M&uuml;hendis Kızları projesi kapsamında devlet &uuml;niversitelerinin bilgisayar, &ccedil;evre, elektrik-elektronik, end&uuml;stri, inşaat ve makine m&uuml;hendisliği b&ouml;l&uuml;mlerindeki kız &ouml;ğrencilere m&uuml;hendislik fak&uuml;ltesindeki eğitimleri boyunca PERY&Ouml;N Akademi tarafından 21. y&uuml;zyıl yetkinlikleri odağında tasarlanan &ldquo;M&uuml;hendislikte Liderlik Sertifika Programı&rdquo;, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj imk&acirc;nı ve farklı platform ve organizasyonlarda sosyal ağ fırsatları sunuluyor. B&ouml;ylece &ouml;ğrenciler dayanışma ve g&uuml;&ccedil;lenme bilinciyle hem mesleki hem de kişisel yaşamlarına hazırlanıyor.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Gen&ccedil;lerimizin &ouml;zge&ccedil;mişlerini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilir, işe alım s&uuml;re&ccedil;lerinize dahil ederek kadın m&uuml;hendislerin istihdama katılmasında bu &ccedil;ok &ouml;nemli g&ouml;reve siz de katkı sağlayabilirsiniz.*</p> <p> &nbsp;</p> <p> &Ouml;zge&ccedil;mişleri İndirmek İ&ccedil;in <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ozdXbA_5znVjWRQadLr5_gqYZX6Lhjmp?usp=sharing">tıklayınız</a>.</p> <p> *&Ouml;zge&ccedil;miş paylaşımı i&ccedil;in gerekli izinler KVKK kapsamında alınmıştır.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-family: proxima_nova_regular; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.98); font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8);"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Haber arşivimize ulaşmak i&ccedil;in&nbsp;<a href="http://peryon.org.tr/Haber-Arsivi" style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">tıklayınız</a>.&nbsp;</span></span></p> <div> &nbsp;</div>
  • HABER

PERYÖN’DEN İŞ DÜNYASINDA PSİKOLOJİK SERMAYE ARAŞTIRMASI

<h3 style="text-align: center;"> <a href="http://peryon.org.tr/uploads/2020/11/24/Peryo%CC%88n_Aras%CC%A7t%C4%B1rma_Raporu_01eyl2020.pdf"><strong><img alt="" src="http://peryon.org.tr/uploads/2020/11/24/Psikolojik_Sermaye_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1.jpg" style="width: 576px; height: 833px;" /></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"> &nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;"> &nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;"> <strong>PERY&Ouml;N&rsquo;DEN İŞ D&Uuml;NYASINDA PSİKOLOJİK SERMAYE ARAŞTIRMASI</strong></h3> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği, Execution Partners ile yaptığı ortak &ccedil;alışma ile yeni bir araştırmaya imza attı. PERY&Ouml;N 25. D&ouml;nem YK &Uuml;yesi Bet&uuml;l &Ccedil;orbacıoğlu Yaprak liderliğinde yapılan T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması, &uuml;lkemizdeki y&ouml;neticilerin pandemi s&uuml;recindeki tutumları ve psikolojik sermayelerine ilişkin &ouml;nemli sonu&ccedil;ları ortaya &ccedil;ıkardı. &Ccedil;alışmaya g&ouml;re; T&uuml;rkiye iş d&uuml;nyasının &uuml;st d&uuml;zey y&ouml;neticileri, &ldquo;Umut, &Ouml;z yeterlilik, Yılmazlık ve İyimserlik&rdquo; kategorilerinde kendilerinin, g&ouml;zlemledikleri diğer meslektaşlarına kıyasla y&uuml;zde 10 ve &uuml;zeri oranda &ldquo;daha iyi&rdquo; olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>23 Eyl&uuml;l 2020, İstanbul;</strong></u></p> <p> &ldquo;Kişinin kendini fark edip y&ouml;netebilme kapasitesi&rdquo; anlamına gelen &lsquo;Psikolojik Sermaye&rsquo; kavramı, son yıllarda insan kaynakları uzmanlarının g&uuml;ndemindeki &ouml;nemli başlıklardan biri. Ancak pandemi s&uuml;recinde hayatımıza giren yeni &ccedil;alışma d&uuml;zeniyle konu daha da &ouml;nem kazandı. Psikolojik sermayenin, y&ouml;neticilerin ve ekiplerinin performansı &uuml;zerindeki b&uuml;y&uuml;k etkisi de kavramı daha kıymetli bir noktaya taşıdı.</p> <p> &Uuml;lkemizde insan y&ouml;netimi alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olan PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği pandemi d&ouml;neminde bu konuda anlamlı bir &ccedil;alışmaya imza attı. PERY&Ouml;N, Execution Partners ortak &ccedil;alışması ile literat&uuml;r taraması yoluyla oluşturulan b&uuml;t&uuml;nsel ve &ouml;zg&uuml;n bir Psikolojik Sermaye &Ouml;l&ccedil;&uuml;m &ccedil;alışması ger&ccedil;ekleştirdi.</p> <p> PERY&Ouml;N 25. D&ouml;nem YK &Uuml;yesi Bet&uuml;l &Ccedil;orbacıoğlu Yaprak liderliğinde yapılan T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması&rsquo;nın COVID &ndash; 19 d&ouml;nemine ilişkin sonu&ccedil;ları da bir hayli ilgin&ccedil;&hellip;</p> <p> <strong>İşte pandemi sınavı&hellip;</strong></p> <p> 127 katılımcının yer aldığı ve yarısından fazlasını (y&uuml;zde 62) C-Suite olarak adlandırılan tepe y&ouml;neticilerin oluşturduğu araştırmada; T&uuml;rk İş D&uuml;nyası, COVID - 19 s&uuml;recinde a&ccedil;ık ara farkla (Y&uuml;zde 45) &ldquo;bilinen referansların yok olması&rdquo; nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti.</p> <p> Araştırmayı değerlendiren Execution Partners Kurucu Ortağı Ateş Sungur: &ldquo;Araştırma verileri bize ilgin&ccedil; sonu&ccedil;lar verdi. &Ouml;rneğin; evden &ccedil;alışmaya başlamak ve kişinin sahip olduğu rollerin &ccedil;akışması y&uuml;zde 26 ile ikinci sırada yer aldı. İş d&uuml;nyasında meydana gelen belirsizlik t&uuml;m &ccedil;alışanları b&uuml;y&uuml;k oranda etkilerken; ekibi y&ouml;nlendirmek (Y&uuml;zde 16), &ouml;ncelikleri belirleyememek (Y&uuml;zde 13) ve odaklanamamak (Y&uuml;zde 9) en &ccedil;ok zorlanılan konular oldu. &Ccedil;alışmada, değişim s&uuml;recine ilişkin deneyimlerini de paylaşan katılımcılara g&ouml;re; belirsizlik d&uuml;zeyi y&uuml;zde 71 ile olduk&ccedil;a y&uuml;ksek bir seviyede yer aldı. Değişim y&ouml;netimine hazırlıklı olma konusunda ise t&uuml;m anket katılımcılarının ortalama &uuml;st&uuml; bir d&uuml;zeyde (y&uuml;zde 62) hazır olduğu sonu&ccedil;lara yansıdı&rdquo; dedi.</p> <p> Araştırmada katılımcıların y&uuml;zde 60&rsquo;ı kurumlarının iş modellerinin değişmesi gerektiğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rken, aynı kitlenin COVID - 19 s&uuml;recinde stres seviyelerinin y&uuml;zde 53 ile normal zamanlara kıyasla ortalama d&uuml;zeyde olduğunu g&ouml;ze &ccedil;arptı. Performans baskısını yoğun olarak hissedenlerin oranı ise y&uuml;zde 60.&nbsp;</p> <p> <strong>Y&ouml;neticilerin senaryo planlaması ortalamanın &uuml;zerinde&hellip;</strong></p> <p> Pandemi kaynaklı evden &ccedil;alışma modeliyle birlikte, insanların fikir alışverişi yapabileceği kişilere ihtiyacının da arttığını ortaya &ccedil;ıkartan araştırmaya g&ouml;re; katılımcıların &ccedil;oğunluğu bu konuda destek alabileceği insanlara sahip olduğunu belirtti.</p> <p> Hedefleri doğrultusunda ekiplerini hizalayabildiğini d&uuml;ş&uuml;nen y&ouml;neticilerin oranı y&uuml;zde 73 iken, katılımcıların senaryo planlaması konusunda da y&uuml;zde 72 ile ileri bir seviyede olduğu g&ouml;zlemlendi.</p> <p> Katılımcılar, COVID - 19 s&uuml;recinde en &ccedil;ok kendilerini geliştirdikleri konuları ise Adaptasyon, Belirsizliği Y&ouml;netmek ve Ekip &Ccedil;alışması olarak tanımladı. Dijitalleşme ve &Ccedil;eviklik ise &ouml;ne &ccedil;ıkan diğer unsurlardan&hellip;</p> <p> <strong>T&uuml;rk İş D&uuml;nyası&rsquo;nın Psikolojik Sermayesi</strong></p> <p> Peki, Umut, &Ouml;z yeterlilik, Yılmazlık ve İyimserlik olmak &uuml;zere d&ouml;rt ana kategoride yapılan &ccedil;alışma sonu&ccedil;ları ne diyor? Araştırmaya g&ouml;re T&uuml;rk İş D&uuml;nyası&rsquo;nın y&ouml;neticileri, g&ouml;zlemledikleri başka &uuml;st d&uuml;zey y&ouml;neticilere g&ouml;re her başlıkta y&uuml;zde 10&rsquo;dan b&uuml;y&uuml;k farkla &laquo;daha iyi&raquo; olduklarını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor.</p> <p> T&uuml;rk İş D&uuml;nyası&rsquo;nın bu d&ouml;rt kategoride en iyi olduğu alan umut fakt&ouml;r&uuml;n&uuml; işaret ederken onu; iyimserlik ve &ouml;z yeterlilik izliyor. Yılmazlık ise daha d&uuml;ş&uuml;k seviyede seyrediyor.</p> <p> Fonksiyon bazında sonu&ccedil;lara bakıldığında; psikolojik sermaye konusunda genel y&ouml;netim fonksiyonlarında yer alan y&ouml;neticilerin, ticari operasyonlar ve destek fonksiyonlarına g&ouml;re daha d&uuml;ş&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; g&ouml;steriyor.</p> <p> Yaş bazında ise; yaşın artması ile psikolojik sermaye arasında doğru orantı olduğu g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Psikolojik sermaye, 50 yaş &uuml;zeri katılımcıların en y&uuml;ksek değere sahip olduğu g&ouml;r&uuml;l&uuml;rken, bunu sırasıyla ile 40-50 yaş aralığı ve 30-40 yaş aralığı takip ediyor.</p> <p> <strong>Yıllar s&uuml;recek bir s&uuml;re&ccedil;&hellip;</strong></p> <p> S&uuml;reci değerlendiren PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Berna &Ouml;ztınaz: &ldquo;Psikolojik Sermaye konusunda literat&uuml;r taraması yoluyla derlenerek oluşturulan, b&uuml;t&uuml;nsel ve &ouml;zg&uuml;n bir endeks &ccedil;alışması olan PSE; iş yaşamının geleceğini &ouml;ng&ouml;rme konusunda bizlere &ouml;nemli ip u&ccedil;ları veriyor. PSE değerinin kıyaslama imk&acirc;nı ise araştırmanın yıllar i&ccedil;inde tekrarlanması ve her kuruluşun kendi &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerini T&uuml;rkiye ortalamasıyla karşılaştırması ile m&uuml;mk&uuml;n olacak. PERY&Ouml;N olarak b&ouml;yle bir &ccedil;alışmaya &ouml;nc&uuml;l&uuml;k ederek yeni bir yol a&ccedil;tığımız i&ccedil;in mutluyuz. Emeği ge&ccedil;en t&uuml;m paydaş ve katılımcılarımıza teşekk&uuml;r ediyoruz&rdquo; dedi.</p> <p> PERY&Ouml;N T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması bu sene pandemi nedeniyle online olarak 25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde d&uuml;zenlenecek 28. PERY&Ouml;N Kongre&rsquo;de de &ouml;zel bir oturumda mercek altına alınacak.</p> <p> PERY&Ouml;N T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması&rsquo;nın katılımcı profilinin y&uuml;zde 62&rsquo;sini C-Suite (CEO / GM / GMY), y&uuml;zde 38&rsquo;ini direkt&ouml;r seviyesi oluşturuyor. İnsan kaynakları, finans ve bilgi teknolojileri gibi departmanlardan oluşan destek birimler y&uuml;zde 44 ile ankete en &ccedil;ok katılım g&ouml;steren fonksiyonlar olarak &ouml;ne &ccedil;ıkarken, 45-50 yaş aralığı y&uuml;zde 31 ile ankete en &ccedil;ok katılım g&ouml;steren grup.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://peryon.org.tr/uploads/2020/11/24/Peryo%CC%88n_Aras%CC%A7t%C4%B1rma_Raporu_01eyl2020.pdf">Araştırma raporuna ulaşmak i&ccedil;in tıklayın.</a></p> <p> PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği i&ccedil;in: www.peryon.org.tr</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-family: proxima_nova_regular; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.98); font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8);"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Haber arşivimize ulaşmak i&ccedil;in&nbsp;<a href="http://peryon.org.tr/Haber-Arsivi" style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">tıklayınız</a>.&nbsp;</span></span></p> <div> &nbsp;</div>
  • ETKİNLİK

PERYÖN Kongre 2020'de MASKESİZ

<p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <img alt="" src="http://peryon.org.tr/uploads/2020/10/9/PERYON-2020-KONGRE.jpg" style="width: 1140px; height: 450px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">PERY&Ouml;N KONGRE BU YIL &lsquo;MASKESİZ&rsquo;&hellip;.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Pandemi s&uuml;reci sekt&ouml;rler, devletler ve bireyler i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;n referansların yok olduğu, hazırlıkların ve iş yapış y&ouml;ntemlerinin yeni baştan tasarlandığı ve bir&ccedil;ok konuyu birbirimize danışarak et&uuml;t etmemizin gerektiği b&uuml;y&uuml;k bir belirsizlik s&uuml;recini beraberinde getirdi. Yaşanmayanı yaşattığı i&ccedil;in fazlasıyla &ouml;ğreticiydi.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Artık y&uuml;z&uuml;m&uuml;z&uuml; geleceğe d&ouml;nme zamanı geldi. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecr&uuml;beyle geleceği tasarlamamız gerekiyor. PERY&Ouml;N &ndash; T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği olarak 28 yıldan bu yana aralıksız d&uuml;zenlediğimiz PERY&Ouml;N İnsan Y&ouml;netimi Kongresi&rsquo;ni bu yıl, şimdilerde temellerini attığımız &lsquo;gelecek&rsquo; ve &lsquo;yeni &ccedil;alışma hayatı&rsquo;na dair her t&uuml;rl&uuml; detayı masaya yatırmamız gerektiği i&ccedil;in &ldquo;MASKESİZ&rdquo; temasıyla yapacağız. Her sene olduğu gibi bu yıl da iş d&uuml;nyasını alanında uzman profesyonellerle bir araya getirecek ve geleceğe doğru hep beraber nasıl yol alacağımızı birlikte bulacağız.&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">28. PERY&Ouml;N İnsan Y&ouml;netimi Kongresi&rsquo;ni 25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde&nbsp;online olarak ger&ccedil;ekleştireceğiz.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">İş d&uuml;nyasını ve gen&ccedil;leri; sadece g&ouml;r&uuml;neni değil fazlasını, şimdiyi değil geleceği, makinayı değil insanla yapay zekayı, nelere hazır olup nelere hazır olmadığımızı, iyi olmayı, cesareti ve yeni liderliği hep birlikte &lsquo;MASKESİZ&rsquo; konuşmaya davet ediyoruz.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Kongre&rsquo;mize kayıt yaptırmak, program ve katılıma ilişkin g&uuml;ncellemelerden haberdar olmak &uuml;zere&nbsp;<a href="mailto:kongre@peryon.org.tr" style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">kongre@peryon.org.tr</a>&nbsp;adresine bir e-posta iletebilirsiniz.&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Sağlıcakla kalın, bizimle olun,</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Berna &Ouml;ztınaz</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">PERY&Ouml;N &ndash; T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.98);">Haber arşivimize ulaşmak i&ccedil;in&nbsp;</span><a href="http://peryon.org.tr/Haber-Arsivi" style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.98); color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; outline: none !important;">tıklayınız</a><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.98);">.</span></p>
  • HABER

PY Dergi 88. Sayı Yayınlandı

<p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="" src="http://peryon.org.tr/uploads/2020/10/9/PY-88.JPG" style="width: 506px; height: 638px;" /></span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">S&uuml;rd&uuml;rebilirlik pandemiden g&uuml;&ccedil;lenerek &ccedil;ıkıyor... Daha fazlası i&ccedil;in&nbsp;<a href="https://www.peryon.org.tr/uploads/2020/10/7/PY_Say%C4%B1_88.pdf" style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">TIKLAYIN...&nbsp;</a></span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">Pop&uuml;ler Y&ouml;netim Dergisi (PY), 2005 yılından bu yana okurlarıyla iki ayda bir buluşuyor. T&uuml;m ulusal ve uluslararası şirketlerde y&ouml;neticilik yapan PERY&Ouml;N &uuml;yelerine g&ouml;nderilen en yaygın dergi olma &ouml;zelliğini de taşıyan PY, ortalama 5 bin kişiye ulaşıyor. PY sadece insan kaynakları profesyonellerinin değil, insan y&ouml;netimine g&ouml;n&uuml;l verenlerin okuyup yararlanacakları bir başucu yayını olmayı hedefiyle yayın hayatına devam ediyor.</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">PY, T&uuml;rkiye ve d&uuml;nyada; insan kaynakları, y&ouml;netim, kişisel gelişim, eğitim, pazarlama, teknoloji gibi insan y&ouml;netimini ilgilendiren konularda dosyalar, r&ouml;portajlar, haberler ve araştırmalarla bug&uuml;n&uuml;n ve yarının g&uuml;ndemini takip ediyor.</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">Odağı insan olan PERY&Ouml;N&rsquo;&uuml;n PY dergisi, kalbe dokunan ger&ccedil;ek hayattan hik&acirc;yeler ile her sayısında umudu insan y&ouml;netimi profesyonellerinin masasına taşıyor. Toplumsal iyilik i&ccedil;in &ccedil;alışan kariyer sahibi insanların başarılı girişimlerini okuyucularıyla buluşturuyor, ortak bir sinerji yaratıyor.</span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">Haber arşivimize ulaşmak i&ccedil;in <a href="http://peryon.org.tr/Haber-Arsivi">tıklayınız</a>.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> &nbsp;</p>