• HABER

PY Dergi 90. Sayı Yayınlandı

<p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="" src="http://www.peryon.org.tr/uploads/2021/1/11/PY-90.JPG" style="width: 501px; height: 629px;" /></span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">PERY&Ouml;N 28. İnsan Y&ouml;netimi Kongresi &quot;MASKESİZ&quot;&nbsp;</span></span></span></strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">Dergiyi okumak i&ccedil;in </span><a href="https://www.peryon.org.tr/uploads/2021/1/12/PY_90._say%C4%B1.pdf" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">TIKLAYIN...&nbsp;</a></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-size: 16px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Pop&uuml;ler Y&ouml;netim Dergisi (PY), 2005 yılından bu yana okurlarıyla iki ayda bir buluşuyor. T&uuml;m ulusal ve uluslararası şirketlerde y&ouml;neticilik yapan PERY&Ouml;N &uuml;yelerine g&ouml;nderilen en yaygın dergi olma &ouml;zelliğini de taşıyan PY, ortalama 5 bin kişiye ulaşıyor. PY sadece insan kaynakları profesyonellerinin değil, insan y&ouml;netimine g&ouml;n&uuml;l verenlerin okuyup yararlanacakları bir başucu yayını olmayı hedefiyle yayın hayatına devam ediyor.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">PY, T&uuml;rkiye ve d&uuml;nyada; insan kaynakları, y&ouml;netim, kişisel gelişim, eğitim, pazarlama, teknoloji gibi insan y&ouml;netimini ilgilendiren konularda dosyalar, r&ouml;portajlar, haberler ve araştırmalarla bug&uuml;n&uuml;n ve yarının g&uuml;ndemini takip ediyor.</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px;">Odağı insan olan PERY&Ouml;N&rsquo;&uuml;n PY dergisi, kalbe dokunan ger&ccedil;ek hayattan hik&acirc;yeler ile her sayısında umudu insan y&ouml;netimi profesyonellerinin masasına taşıyor. Toplumsal iyilik i&ccedil;in &ccedil;alışan kariyer sahibi insanların başarılı girişimlerini okuyucularıyla buluşturuyor, ortak bir sinerji yaratıyor.</span></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: proxima_nova_regular;"> <span style="font-size: 16px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Haber arşivimize ulaşmak i&ccedil;in&nbsp;</span><a href="http://peryon.org.tr/Haber-Arsivi" style="font-size: 16px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">tıklayınız</a><span style="font-size: 16px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">.&nbsp;</span></p>
  • HABER

Microsoft Türkiye'den PERYÖN'e Özel “Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı"

<h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; outline: 0px; vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 22px; letter-spacing: -1px; line-height: 31px; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center;"> <strong><a href="http://www.peryon.org.tr/uploads/2021/2/5/microsoft.jpg"><img alt="" src="http://www.peryon.org.tr/uploads/2021/2/5/microsoft.jpg" style="width: 1024px; height: 512px;" /></a></strong></h2> <h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; outline: 0px; vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 22px; letter-spacing: -1px; line-height: 31px; font-family: Arial, sans-serif;"> <strong>Microsoft T&uuml;rkiye&rsquo;den PERY&Ouml;N &uuml;yelerine ve paydaşlarına &ouml;zel, &uuml;cretsiz &ldquo;Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı&rdquo;</strong></h2> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top;">PERY&Ouml;N&nbsp;-&nbsp;T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği ile Microsoft T&uuml;rkiye, insan kaynakları alanındaki yenilik&ccedil;i, yaratıcı ve başarılı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Microsoft Cloud Society platformunun g&uuml;c&uuml;n&uuml;, PERY&Ouml;N &uuml;yelerine &uuml;cretsiz taşımayı ama&ccedil;layan &ldquo;Geleceğin Yetkinlikleri Eğitimi Programı&rdquo; ile g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n en kritik konusu olan dijital yetkinliklerin &uuml;lke &ccedil;apında gelişmesi i&ccedil;in &ouml;nemli bir adım atıldı.</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif;"> OECD&rsquo;nin 2019 verilerine g&ouml;re, her 10 yetişkin &ccedil;alışandan altısı gerekli bilgi ve iletişim teknolojisi yetkinliklerine sahip değil. Yine aynı verilere g&ouml;re, meslek gruplarının %14&rsquo;&uuml; otomasyonlaşma ile karşı karşıya iken, %32&rsquo;sinden teknolojiye bağlı olarak &ouml;nemli değişimler bekleniyor. Benzer şekilde, D&uuml;nya Ekonomik Forumu&rsquo;nun 2018&rsquo;de yayınlamış olduğu &ldquo;Mesleklerin Geleceği: D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; Sanayi Devriminde İstihdam, Beceri ve İş G&uuml;c&uuml; Stratejisi&rdquo; adlı araştırmada, 2018-2022 yılları arasında talep g&ouml;recek becerilerin başında analitik d&uuml;ş&uuml;nme, yaratıcılık ve teknoloji tasarımı geliyor. Bu &ouml;ng&ouml;r&uuml;ler, n&uuml;fusunun yarısından &ccedil;oğu gen&ccedil; olan T&uuml;rkiye gibi kritik pazarlar i&ccedil;in daha b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem taşıyor. PERY&Ouml;N ve Microsoft T&uuml;rkiye, başarılı bir geleceğin nitelikli ve kalifiye insan kaynağından ge&ccedil;tiği bilinciyle yola &ccedil;ıkarak &ccedil;ok değerli bir inisiyatifi hayata ge&ccedil;iriyor. Microsoft Cloud Society platformunun bilgi ve eğitim altyapısından faydalanılarak, PERY&Ouml;N &uuml;yelerine ve paydaşlarına &ouml;zel olarak hazırlanan &ldquo;Geleceğin Yetkinlikleri Eğitimi Programı&rdquo; erişime a&ccedil;ılıyor. 28. PERY&Ouml;N İnsan Y&ouml;netimi Kongresi&rsquo;nde duyurulan bu yeni program, &uuml;yelere &uuml;cretsiz olarak sunulacak.&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top;">21. Y&uuml;zyıla Hazır İnsan Kaynağı</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; box-sizing: border-box;" /> Cloud Society Platformu i&ccedil;erisinde PERY&Ouml;N&rsquo;&uuml;n se&ccedil;tiği yetkinliklere &ouml;zel olarak tasarlanan &ldquo;Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı&rdquo;nı hayata ge&ccedil;irmekten mutluluk duyduklarını dile getiren&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top;">Microsoft T&uuml;rkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı M&uuml;nir Kundak&ccedil;ı</strong>, &ldquo;PERY&Ouml;N &uuml;yelerinin ve paydaşlarının ihtiya&ccedil;larını analiz ederek oluşturduğumuz program kapsamında 21. y&uuml;zyıl becerilerini g&uuml;&ccedil;lendirmeye y&ouml;nelik &ccedil;eşitli &ccedil;evrimi&ccedil;i kurslar, &ouml;ğrenme yolları, sertifikalar ve etkinlikler sunuyoruz. Portal; bulut bilişim, ağ becerileri, yapay zeka, mobil teknolojiler, BT hizmet y&ouml;netimi, b&uuml;y&uuml;k veri analizi &amp; veri bilimi, uygulama geliştirme, veri koruma ve g&uuml;venlik, nesnelerin interneti, blok zinciri, yapay zeka okulu ve verimlilik başlıkları altında 12 farklı eğitim i&ccedil;eriğinden meydana geliyor. Cloud Society platformunda ayrıca Y&ouml;netici, AI M&uuml;hendisi, Veri M&uuml;hendisi, Veri Bilimcisi, Geliştirici, DevOps M&uuml;hendisi, İşlevsel Danışman, G&uuml;venlik M&uuml;hendisi ve &Ccedil;&ouml;z&uuml;m Mimarı rolleri i&ccedil;in de farklı eğitim i&ccedil;erikleri mevcut. Eğitim, laboratuvar, teknik inceleme, kod &ouml;rnekleri, webcast gibi 300&rsquo;den fazla farklı eğitim aracının bir arada sunulduğu platformun T&uuml;rkiye&rsquo;de 25 bin kayıtlı &uuml;yesi bulunuyor&rdquo; dedi. Kundak&ccedil;ı, &ldquo;Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı&rdquo; &ccedil;er&ccedil;evesinde sunulan eğitimlerden t&uuml;m PERY&Ouml;N &uuml;yelerinin ve PERY&Ouml;N Gen&ccedil; projesi katılımcılarının &uuml;cretsiz olarak faydalanabileceğini de s&ouml;zlerine ekledi.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif;"> Konuşmasında, işlerin insanlar ve makineler arasında paylaşılmaya başlamasıyla 2025&rsquo;e kadar 85 milyon işin değişime uğrayacağının ya da ortadan kalkacağının &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; hatırlatan&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top;">Microsoft T&uuml;rkiye İnsan kaynaklarından Sorumlu Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Esra Gaon</strong>&nbsp;ise, &ldquo;Bu noktada &lsquo;geleceğin meslekleri&rsquo; dediğimiz roller devreye giriyor. T&uuml;rkiye&rsquo;deki işletmelerin 4&rsquo;de 3&rsquo;&uuml;n&uuml;n &lsquo;yeni yetenekler edindirme&rsquo; ama&ccedil;lı programları uygulamaya koyduğunu biliyoruz. Ancak yeni yetkinlikler edinmek kadar, yetkinlik değişimine a&ccedil;ık olmak ve yeni eğitim kanalları yaratmak da b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem taşıyor. Bug&uuml;n&uuml;n m&uuml;hendislerinin, araştırmacılarının ve pazarlamacılarının, artan otomasyona bağlı olarak yarının veri analistleri olabileceğini unutmamalı ve buna g&ouml;re pozisyon almaya hazır olmalıyız. Microsoft Cloud Society, yeni d&ouml;nemin gerektirdiği bu teknik yetkinlikleri yeni yetişen ve mevcut &ccedil;alışanlara aktarmak &uuml;zere Microsoft&rsquo;un geliştirdiği &uuml;cretsiz bir online &ouml;ğrenim platformu. Bu platform ile g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir kariyer başlangıcı yapmak i&ccedil;in teknik yetkinlik kazanmak isteyen gen&ccedil;lere, &uuml;niversitede okurken eğitimini iş d&uuml;nyasının gereksinimlerini karşılayacak konularla desteklemek isteyen &ouml;ğrencilere ve mevcut işini yaparken kendini geliştirmek isteyen IT &ccedil;alışanlarına eşsiz bir fırsat sunuluyor&rdquo; dedi.&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top;">Dijitalleşme Uzunca Bir S&uuml;redir İş D&uuml;nyasının G&uuml;ndeminde</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; box-sizing: border-box;" /> Dijitalleşme, yeni yetkinlikler ve yeni iş modellerinin uzunca bir s&uuml;redir iş d&uuml;nyasının g&uuml;ndeminde olduğunu belirten PERY&Ouml;N - <strong>T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Berna &Ouml;ztınaz</strong>, &lsquo;Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı&rsquo;nın iş d&uuml;nyasının ihtiya&ccedil; duyacağı yetkinliklerin kazanılması konusunda &ouml;rnek bir proje olduğunu ifade ediyor. <strong>&Ouml;ztınaz</strong>, &ldquo;Şimdi ve gelecek i&ccedil;in daha iyi bir &ccedil;alışma hayatına liderlik etme vizyonuyla faaliyet g&ouml;steren sivil toplum kuruluşu olarak T&uuml;rkiye&rsquo;de &ccedil;alışma hayatına katkı sunmak, koşulları herkes i&ccedil;in daha iyi bir noktaya taşımak hedefiyle faaliyet g&ouml;steriyoruz. İş d&uuml;nyasının &ouml;nemli g&uuml;ndem maddelerinden dijitalleşme, yeni iş modelleri ve geleceğin yetkinlikleri konularında da yol g&ouml;sterici olmak i&ccedil;in &ccedil;alışmalarımızı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yoruz. Bu anlamda Microsoft T&uuml;rkiye ile birlikte hayata ge&ccedil;irdiğimiz projemiz &ccedil;ok kıymetli. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; pandemi, dijital d&uuml;nyaya evrilen değişimi daha da ivmelendirdi. Artık hibrit &ccedil;alışma modellerinin, bulut teknolojilerinin, dijital performans takibi uygulamalarının ve online toplantıların olduğu daha hızlı ve teknolojik bir iş d&uuml;nyasında &ccedil;alışıyoruz. Kurumlar da dijital &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri iş yapış modellerine entegre ederek teknolojik altyapılarını g&uuml;ncelliyorlar. Nitekim PERY&Ouml;N olarak ger&ccedil;ekleştirdiğimiz bir ankete g&ouml;re&nbsp;&ldquo;kurumum dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me hazır değil&rdquo; diyen &ccedil;alışanların oranı y&uuml;zde 60&rsquo;ı buluyor. &Ccedil;alışanların y&uuml;zde 75&rsquo;i şirketimde dijitalleşme konusunda s&uuml;rd&uuml;rebilir politikalar izlenmiyor derken, dijital İK &ccedil;alışmalarını yetersiz bulanların oranı ise y&uuml;zde 100. Elde ettiğimiz sonu&ccedil;ların da g&ouml;sterdiği gibi bu konuda alacağımız uzunca bir yol var&rdquo; dedi.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top;">Microsoft Cloud Society nedir?</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; box-sizing: border-box;" /> Microsoft tarafından nitelikli iş g&uuml;c&uuml; a&ccedil;ığının kapatılmasına destek olmak i&ccedil;in geliştirilen Microsoft Cloud Society, yeni teknolojilerle mesleki yetkinliğin artırılmasına ve en yeni uygulamaların &ouml;ğrenilmesine yardımcı olan bir platform. Bir mail hesabı ile &uuml;cretsiz &uuml;ye olunabilen platformda rol bazlı filtreleme ve seviye belirleme se&ccedil;enekleriyle adayların doğru eğitimlere ulaşmasını sağlayan bir optimizasyon var. Eğitimlerin bazılarında video anlatımı olduğu gibi, &ccedil;oğunda pratik yapılabilmesi i&ccedil;in laboratuvar ortamları mevcut. Platformun &ldquo;Cloud Skilled Professional&rdquo; &ouml;zelliğiyle, Cloud Society &uuml;zerinde eğitimleri tamamlamış ve sertifikalarını almış kişilere bir arama se&ccedil;eneğiyle kolayca ulaşılabilmesi m&uuml;mk&uuml;n oluyor. &Ouml;rneğin &ldquo;Data Scientist&rdquo; rol&uuml; i&ccedil;in personel arayışında olan bir işveren, bu b&ouml;l&uuml;mde arama yaparak &ldquo;Data Scientist&rdquo; eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını almış kişilere kolayca ulaşabiliyor.</p>
  • HABER

Türkiye’nin Mühendis Kızları için İşe Yerleşme Zamanı!

<p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://peryon.org.tr/uploads/2020/12/3/gorsel.jpg" style="width: 951px; height: 729px;" /></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:24px;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin M&uuml;hendis Kızları i&ccedil;in <strong>İşe Yerleşme Zamanı!</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> Limak Vakfı, T.C. Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı&rsquo;nın (UNDP) proje ortaklığında tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;len <strong>&ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;nin M&uuml;hendis Kızları&rdquo; </strong>projesindeki m&uuml;hendislik &ouml;ğrencileri; <strong>hem &uuml;niversitelerinden, hem de PERY&Ouml;N tarafından ger&ccedil;ekleştirilen</strong> kapsamlı eğitim programından mezun oldular.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Şimdi ise TMK&rsquo;lı mezunlar i&ccedil;in işe yerleşme zamanı! </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> T&uuml;rkiye&rsquo;nin M&uuml;hendis Kızları projesi kapsamında devlet &uuml;niversitelerinin bilgisayar, &ccedil;evre, elektrik-elektronik, end&uuml;stri, inşaat ve makine m&uuml;hendisliği b&ouml;l&uuml;mlerindeki kız &ouml;ğrencilere m&uuml;hendislik fak&uuml;ltesindeki eğitimleri boyunca PERY&Ouml;N Akademi tarafından 21. y&uuml;zyıl yetkinlikleri odağında tasarlanan &ldquo;M&uuml;hendislikte Liderlik Sertifika Programı&rdquo;, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj imk&acirc;nı ve farklı platform ve organizasyonlarda sosyal ağ fırsatları sunuluyor. B&ouml;ylece &ouml;ğrenciler dayanışma ve g&uuml;&ccedil;lenme bilinciyle hem mesleki hem de kişisel yaşamlarına hazırlanıyor.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Gen&ccedil;lerimizin &ouml;zge&ccedil;mişlerini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilir, işe alım s&uuml;re&ccedil;lerinize dahil ederek kadın m&uuml;hendislerin istihdama katılmasında bu &ccedil;ok &ouml;nemli g&ouml;reve siz de katkı sağlayabilirsiniz.*</p> <p> &nbsp;</p> <p> &Ouml;zge&ccedil;mişleri İndirmek İ&ccedil;in <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ozdXbA_5znVjWRQadLr5_gqYZX6Lhjmp?usp=sharing">tıklayınız</a>.</p> <p> *&Ouml;zge&ccedil;miş paylaşımı i&ccedil;in gerekli izinler KVKK kapsamında alınmıştır.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-family: proxima_nova_regular; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.98); font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8);"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Haber arşivimize ulaşmak i&ccedil;in&nbsp;<a href="http://peryon.org.tr/Haber-Arsivi" style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">tıklayınız</a>.&nbsp;</span></span></p> <div> &nbsp;</div>
  • HABER

PERYÖN’DEN İŞ DÜNYASINDA PSİKOLOJİK SERMAYE ARAŞTIRMASI

<h3 style="text-align: center;"> <a href="http://peryon.org.tr/uploads/2020/11/24/Peryo%CC%88n_Aras%CC%A7t%C4%B1rma_Raporu_01eyl2020.pdf"><strong><img alt="" src="http://peryon.org.tr/uploads/2020/11/24/Psikolojik_Sermaye_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1.jpg" style="width: 576px; height: 833px;" /></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"> &nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;"> &nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;"> <strong>PERY&Ouml;N&rsquo;DEN İŞ D&Uuml;NYASINDA PSİKOLOJİK SERMAYE ARAŞTIRMASI</strong></h3> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği, Execution Partners ile yaptığı ortak &ccedil;alışma ile yeni bir araştırmaya imza attı. PERY&Ouml;N 25. D&ouml;nem YK &Uuml;yesi Bet&uuml;l &Ccedil;orbacıoğlu Yaprak liderliğinde yapılan T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması, &uuml;lkemizdeki y&ouml;neticilerin pandemi s&uuml;recindeki tutumları ve psikolojik sermayelerine ilişkin &ouml;nemli sonu&ccedil;ları ortaya &ccedil;ıkardı. &Ccedil;alışmaya g&ouml;re; T&uuml;rkiye iş d&uuml;nyasının &uuml;st d&uuml;zey y&ouml;neticileri, &ldquo;Umut, &Ouml;z yeterlilik, Yılmazlık ve İyimserlik&rdquo; kategorilerinde kendilerinin, g&ouml;zlemledikleri diğer meslektaşlarına kıyasla y&uuml;zde 10 ve &uuml;zeri oranda &ldquo;daha iyi&rdquo; olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>23 Eyl&uuml;l 2020, İstanbul;</strong></u></p> <p> &ldquo;Kişinin kendini fark edip y&ouml;netebilme kapasitesi&rdquo; anlamına gelen &lsquo;Psikolojik Sermaye&rsquo; kavramı, son yıllarda insan kaynakları uzmanlarının g&uuml;ndemindeki &ouml;nemli başlıklardan biri. Ancak pandemi s&uuml;recinde hayatımıza giren yeni &ccedil;alışma d&uuml;zeniyle konu daha da &ouml;nem kazandı. Psikolojik sermayenin, y&ouml;neticilerin ve ekiplerinin performansı &uuml;zerindeki b&uuml;y&uuml;k etkisi de kavramı daha kıymetli bir noktaya taşıdı.</p> <p> &Uuml;lkemizde insan y&ouml;netimi alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olan PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği pandemi d&ouml;neminde bu konuda anlamlı bir &ccedil;alışmaya imza attı. PERY&Ouml;N, Execution Partners ortak &ccedil;alışması ile literat&uuml;r taraması yoluyla oluşturulan b&uuml;t&uuml;nsel ve &ouml;zg&uuml;n bir Psikolojik Sermaye &Ouml;l&ccedil;&uuml;m &ccedil;alışması ger&ccedil;ekleştirdi.</p> <p> PERY&Ouml;N 25. D&ouml;nem YK &Uuml;yesi Bet&uuml;l &Ccedil;orbacıoğlu Yaprak liderliğinde yapılan T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması&rsquo;nın COVID &ndash; 19 d&ouml;nemine ilişkin sonu&ccedil;ları da bir hayli ilgin&ccedil;&hellip;</p> <p> <strong>İşte pandemi sınavı&hellip;</strong></p> <p> 127 katılımcının yer aldığı ve yarısından fazlasını (y&uuml;zde 62) C-Suite olarak adlandırılan tepe y&ouml;neticilerin oluşturduğu araştırmada; T&uuml;rk İş D&uuml;nyası, COVID - 19 s&uuml;recinde a&ccedil;ık ara farkla (Y&uuml;zde 45) &ldquo;bilinen referansların yok olması&rdquo; nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti.</p> <p> Araştırmayı değerlendiren Execution Partners Kurucu Ortağı Ateş Sungur: &ldquo;Araştırma verileri bize ilgin&ccedil; sonu&ccedil;lar verdi. &Ouml;rneğin; evden &ccedil;alışmaya başlamak ve kişinin sahip olduğu rollerin &ccedil;akışması y&uuml;zde 26 ile ikinci sırada yer aldı. İş d&uuml;nyasında meydana gelen belirsizlik t&uuml;m &ccedil;alışanları b&uuml;y&uuml;k oranda etkilerken; ekibi y&ouml;nlendirmek (Y&uuml;zde 16), &ouml;ncelikleri belirleyememek (Y&uuml;zde 13) ve odaklanamamak (Y&uuml;zde 9) en &ccedil;ok zorlanılan konular oldu. &Ccedil;alışmada, değişim s&uuml;recine ilişkin deneyimlerini de paylaşan katılımcılara g&ouml;re; belirsizlik d&uuml;zeyi y&uuml;zde 71 ile olduk&ccedil;a y&uuml;ksek bir seviyede yer aldı. Değişim y&ouml;netimine hazırlıklı olma konusunda ise t&uuml;m anket katılımcılarının ortalama &uuml;st&uuml; bir d&uuml;zeyde (y&uuml;zde 62) hazır olduğu sonu&ccedil;lara yansıdı&rdquo; dedi.</p> <p> Araştırmada katılımcıların y&uuml;zde 60&rsquo;ı kurumlarının iş modellerinin değişmesi gerektiğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rken, aynı kitlenin COVID - 19 s&uuml;recinde stres seviyelerinin y&uuml;zde 53 ile normal zamanlara kıyasla ortalama d&uuml;zeyde olduğunu g&ouml;ze &ccedil;arptı. Performans baskısını yoğun olarak hissedenlerin oranı ise y&uuml;zde 60.&nbsp;</p> <p> <strong>Y&ouml;neticilerin senaryo planlaması ortalamanın &uuml;zerinde&hellip;</strong></p> <p> Pandemi kaynaklı evden &ccedil;alışma modeliyle birlikte, insanların fikir alışverişi yapabileceği kişilere ihtiyacının da arttığını ortaya &ccedil;ıkartan araştırmaya g&ouml;re; katılımcıların &ccedil;oğunluğu bu konuda destek alabileceği insanlara sahip olduğunu belirtti.</p> <p> Hedefleri doğrultusunda ekiplerini hizalayabildiğini d&uuml;ş&uuml;nen y&ouml;neticilerin oranı y&uuml;zde 73 iken, katılımcıların senaryo planlaması konusunda da y&uuml;zde 72 ile ileri bir seviyede olduğu g&ouml;zlemlendi.</p> <p> Katılımcılar, COVID - 19 s&uuml;recinde en &ccedil;ok kendilerini geliştirdikleri konuları ise Adaptasyon, Belirsizliği Y&ouml;netmek ve Ekip &Ccedil;alışması olarak tanımladı. Dijitalleşme ve &Ccedil;eviklik ise &ouml;ne &ccedil;ıkan diğer unsurlardan&hellip;</p> <p> <strong>T&uuml;rk İş D&uuml;nyası&rsquo;nın Psikolojik Sermayesi</strong></p> <p> Peki, Umut, &Ouml;z yeterlilik, Yılmazlık ve İyimserlik olmak &uuml;zere d&ouml;rt ana kategoride yapılan &ccedil;alışma sonu&ccedil;ları ne diyor? Araştırmaya g&ouml;re T&uuml;rk İş D&uuml;nyası&rsquo;nın y&ouml;neticileri, g&ouml;zlemledikleri başka &uuml;st d&uuml;zey y&ouml;neticilere g&ouml;re her başlıkta y&uuml;zde 10&rsquo;dan b&uuml;y&uuml;k farkla &laquo;daha iyi&raquo; olduklarını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor.</p> <p> T&uuml;rk İş D&uuml;nyası&rsquo;nın bu d&ouml;rt kategoride en iyi olduğu alan umut fakt&ouml;r&uuml;n&uuml; işaret ederken onu; iyimserlik ve &ouml;z yeterlilik izliyor. Yılmazlık ise daha d&uuml;ş&uuml;k seviyede seyrediyor.</p> <p> Fonksiyon bazında sonu&ccedil;lara bakıldığında; psikolojik sermaye konusunda genel y&ouml;netim fonksiyonlarında yer alan y&ouml;neticilerin, ticari operasyonlar ve destek fonksiyonlarına g&ouml;re daha d&uuml;ş&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; g&ouml;steriyor.</p> <p> Yaş bazında ise; yaşın artması ile psikolojik sermaye arasında doğru orantı olduğu g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Psikolojik sermaye, 50 yaş &uuml;zeri katılımcıların en y&uuml;ksek değere sahip olduğu g&ouml;r&uuml;l&uuml;rken, bunu sırasıyla ile 40-50 yaş aralığı ve 30-40 yaş aralığı takip ediyor.</p> <p> <strong>Yıllar s&uuml;recek bir s&uuml;re&ccedil;&hellip;</strong></p> <p> S&uuml;reci değerlendiren PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Berna &Ouml;ztınaz: &ldquo;Psikolojik Sermaye konusunda literat&uuml;r taraması yoluyla derlenerek oluşturulan, b&uuml;t&uuml;nsel ve &ouml;zg&uuml;n bir endeks &ccedil;alışması olan PSE; iş yaşamının geleceğini &ouml;ng&ouml;rme konusunda bizlere &ouml;nemli ip u&ccedil;ları veriyor. PSE değerinin kıyaslama imk&acirc;nı ise araştırmanın yıllar i&ccedil;inde tekrarlanması ve her kuruluşun kendi &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerini T&uuml;rkiye ortalamasıyla karşılaştırması ile m&uuml;mk&uuml;n olacak. PERY&Ouml;N olarak b&ouml;yle bir &ccedil;alışmaya &ouml;nc&uuml;l&uuml;k ederek yeni bir yol a&ccedil;tığımız i&ccedil;in mutluyuz. Emeği ge&ccedil;en t&uuml;m paydaş ve katılımcılarımıza teşekk&uuml;r ediyoruz&rdquo; dedi.</p> <p> PERY&Ouml;N T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması bu sene pandemi nedeniyle online olarak 25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde d&uuml;zenlenecek 28. PERY&Ouml;N Kongre&rsquo;de de &ouml;zel bir oturumda mercek altına alınacak.</p> <p> PERY&Ouml;N T&uuml;rk İş D&uuml;nyasında Psikolojik Sermaye Araştırması&rsquo;nın katılımcı profilinin y&uuml;zde 62&rsquo;sini C-Suite (CEO / GM / GMY), y&uuml;zde 38&rsquo;ini direkt&ouml;r seviyesi oluşturuyor. İnsan kaynakları, finans ve bilgi teknolojileri gibi departmanlardan oluşan destek birimler y&uuml;zde 44 ile ankete en &ccedil;ok katılım g&ouml;steren fonksiyonlar olarak &ouml;ne &ccedil;ıkarken, 45-50 yaş aralığı y&uuml;zde 31 ile ankete en &ccedil;ok katılım g&ouml;steren grup.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://peryon.org.tr/uploads/2020/11/24/Peryo%CC%88n_Aras%CC%A7t%C4%B1rma_Raporu_01eyl2020.pdf">Araştırma raporuna ulaşmak i&ccedil;in tıklayın.</a></p> <p> PERY&Ouml;N - T&uuml;rkiye İnsan Y&ouml;netimi Derneği i&ccedil;in: www.peryon.org.tr</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; font-family: proxima_nova_regular; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.98); font-size: 15px; line-height: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8);"> <span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Haber arşivimize ulaşmak i&ccedil;in&nbsp;<a href="http://peryon.org.tr/Haber-Arsivi" style="box-sizing: border-box; backface-visibility: hidden; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(0, 85, 165); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">tıklayınız</a>.&nbsp;</span></span></p> <div> &nbsp;</div>