• HABER

PERYÖN HRtech Çalışma Grubu Kuruldu

<p> Şimdi ve gelecek i&ccedil;in daha iyi bir &ccedil;alışma hayatına liderlik etme vizyonuyla hareket eden derneğimiz, her ge&ccedil;en g&uuml;n artan bir hızla y&ouml;netim sistemleri i&ccedil;inde yer almaya başlayan dijitalleşme konusunu HRtech &Ccedil;alışma Grubu oluşturarak g&uuml;ndemine aldı.</p> <p> Bu &ccedil;alışma grubu ile amacımız; dijitalleşmenin iş akışlarında olduğu kadar insan kaynakları s&uuml;re&ccedil;lerinde de zorunlu hale getirdiği insana ve &ccedil;alışma ortamına dair pek &ccedil;ok yeniliği, mevcut ve gelecekteki insan kaynakları profesyonelleri ile paylaşarak, onların dijitalleşme ve teknoloji konusunda g&uuml;ncel bilgilerle desteklenmesi ve gelişimlerinin devamına katkıda bulunulmasıdır.</p> <p> HRtech &Ccedil;alışma Grubumuz; insan kaynakları alanındaki teknoloji çözümlerini (HRtech) global anlamda keşfederek, interaktif etkinlikler ve paylaşımcı y&ouml;ntemlerle İK profesyonellerinin bilgisine sunulmasına aracılık edecek.</p> <p> Dijitalleşme, s&uuml;re&ccedil;lerde ve iş akışlarında olduğu kadar, liderlik ve yetkinlikler konusunda da insana ve &ccedil;alışma ortamına dair pek &ccedil;ok yeniliği beraberinde getiriyor. Buradan yola &ccedil;ıkarak PERY&Ouml;N, insan kaynakları profesyonellerinin bu konuda sistem ve organizasyon olarak g&uuml;ncel bilgiler ile desteklenmesini sağlayarak, bu kapsamda s&uuml;rece destek olabilecek &ccedil;&ouml;z&uuml;m ortaklarının belirlenmesi ve paylaşımında g&ouml;revler &uuml;stlenecek.</p> <p> &Ccedil;alışma grubumuzun faaliyetlerine başlarken yaptığı anket &ccedil;alışması ile katılımcılardan aldığı geribildirimler bu konuya verilen &ouml;nemin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; g&ouml;stermekte ve &uuml;zerinde &ccedil;alışılması gerekliliğini bir kez daha &ouml;n plana &ccedil;ıkarmaktadır. Anket &ccedil;alışmasından bazı &ccedil;arpıcı sonu&ccedil;lar:</p> <ul> <li> Kurumum dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me hazır değil: %60</li> <li> Dijitalleşme konusunda s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir politikalar izlenmiyor: %75</li> <li> Kurumum yeterince dijital İK &ccedil;alışmaları s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;yor: %100</li> <li> İK&rsquo;nin dijitale kayması sonunda bu alanda insan kaynağına ihtiya&ccedil; azalacak: %72</li> <li> Dijitalleşme iş kaybı kaygımı arttırıyor: %100</li> <li> Kendimi dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me hazır hissetmiyorum: %100</li> <li> Dijitalleşme ile bu alanda kendimi geliştirme ihtiyacı hissediyorum: %100</li> <li> İK s&uuml;re&ccedil;lerinde kendimi geliştirmek i&ccedil;in başvurduğum kaynak: Internet %78</li> </ul> <p> &Ccedil;alışma grubumuzun &uuml;lkemizin &ouml;nde gelen şirketlerinin insan kaynakları &ccedil;alışanları ile yaptığı diğer piyasa araştırmasından ise s&ouml;yle bir &ouml;zet tablo ortaya &ccedil;ıkmıştır:</p> <p> &ldquo;Dijitalleşme konusunda bir stratejisi bulunan şirketlerde bile İK uygulamalarının &ccedil;oğunlukla orta ve başlangı&ccedil; seviyesinde dijitalleştiği ifade edilmiştir. Dijitalleşmeye b&uuml;y&uuml;k pay ayırdığı ifade edilen şirketlerde dahi İK ekiplerinin dijital trendlere hakimiyetinin başlangı&ccedil; seviyesinde olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Dijitalleşmeye hakimiyetin ve dijital yetkinliklerin arttırılması odaklanılması gereken konular olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır. &Ccedil;alışmaya katılan profesyonellerin &ccedil;oğunluğunun yeni yetkiliklere d&ouml;n&uuml;k gelişim programlarına erişiminin olmadığı ancak İK departmanlarında dijital farkındalığa ve gelişim konusunda istekliliğin y&uuml;ksek olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir.&rdquo;</p> <p> Bu araştırma sonu&ccedil;larından yola &ccedil;ıkarak İK y&ouml;neticilerini bu alanda donatmak amacı ile bir seri etkinlik, paylaşım toplantısı, PERY&Ouml;N Akademi b&uuml;nyesinde eğitim ve sertifikasyon programları ile akademik &ccedil;alışmalar planlanmaktadır. Bu bağlamda gelişmeleri dernek web sitesi, sosyal medya hesapları ile PY Dergi &uuml;zerinden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...</p> <p> Tel: 0216 368 00 79</p> <p> <strong>www.peryon.org.tr </strong></p> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

Coronavirus Karşısında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Hukuki Çerçevesi

<p align="center"> <em>D&uuml;nya &uuml;zerinde ilk kez 1960&rsquo;lı yıllarda g&ouml;r&uuml;len &#39;2019-nCoV&#39; olarak adlandırılan vir&uuml;s, koronavir&uuml;s ya da coronavir&uuml;s&uuml; adıyla bilinmektedir. &Ccedil;in&rsquo;in Wuhan b&ouml;lgesi Coronavir&uuml;s &ccedil;ıktığı yer olarak bilinmektedir. Coronavir&uuml;s belirti veren bir hastalıktır. &ldquo;Corona vir&uuml;s&rdquo; ya da &ldquo;Corona vir&uuml;s&uuml;&rdquo; olarak da ge&ccedil;en coronavir&uuml;s&uuml;n, kuru &ouml;ks&uuml;r&uuml;k, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı, v&uuml;cut ağrıları, zat&uuml;rre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık gibi belirtileri vardır.</em></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>İŞLETMELER HANGİ ADIMLARLA &Ouml;NLEM ALMALIDIR?</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> <strong>Coronavirus işverenin hukuki sorumluluğunu doğurabilir!:</strong> Yargıtayın yurtdışında iş&ccedil;inin kaptığı h1n1 vir&uuml;s&uuml; sonrası vefatını iş kazası olarak nitelendirmesi (Y.21 HD, 15.4.2019), coronavirus bakımından da &ouml;nem taşımaktadır. B&ouml;yle bir durum, &ouml;nlem almayan İşverenin sorumluluğunu&nbsp; doğurabilir.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="2"> <strong>İSG Kurulunun Olağan&uuml;st&uuml; Toplanması</strong>: İlk olarak; işletmelerin <strong>İSG kurullarını acilen toplayarak</strong>, konuyu değerlendirmesi ve işyeri d&uuml;zeyindeki &ouml;nlemleri belirlemesi isabetli olur. Y&ouml;netmeliğe g&ouml;re, &ldquo;&hellip;&ouml;zel bir tedbiri gerektiren&nbsp;&ouml;nemli hallerde kurul&nbsp;&uuml;yelerinden herhangi biri kurulu olağan&uuml;st&uuml;&nbsp;toplantıya&nbsp;&ccedil;ağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması&nbsp;gerekir. Toplantı&nbsp;zamanı, konunun ivedilik ve&nbsp;&ouml;nemine g&ouml;re tespit olunur&rdquo;. Buna g&ouml;re, işletmelerin kurullarını acilen toplamaları isabetli olacaktır.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="3"> <strong>Risk Değerlendirmesi Yapılması: </strong>Risk değerlendirmesi ekibinin, coronavirus kapsamında risk değerlendirmesi yapması isabetli olacaktır.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="4"> <strong>&Ouml;nlemlerin Belirlenmesi: </strong>İSG kurulunda, işyeri &ouml;zelinde &ouml;nlemler belirlenmeli ve riskli alan ve gruplar tespit edilmelidir. Buna g&ouml;re &ouml;rneğin yurtdışına giden &ccedil;alışanların nasıl y&ouml;netileceği, yakın temas halinde &ccedil;alışan kişiler, dışarıda &ccedil;alışması zorunlu olan kişiler ve riskleri belirlenmelidir. İkinci olarak ise, alınacak &ouml;nlemler tespit edilmelidir. Bu kapsamda, işyerinde, dejenfektanların temini, maske gerekiyorsa kullanımı, yemekhane ve kafetaryaların servis sunumlarının g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi gibi &ouml;nlemler hayata ge&ccedil;irilmelidir.</li> <li value="5"> <strong>&Ccedil;alışanların hakları</strong>: İSG mevzuatımıza g&ouml;re, &ccedil;alışanların <strong>bilgi edinme, katılım, ciddi ve yakın tehlike durumunda &ccedil;alışmaktan ka&ccedil;ınma hakları</strong> vardır. Bu kapsamda, katılımcı olarak, &ccedil;alışanların bilgilendirilmesi b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem taşımaktadır.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="6"> <strong>Bilgilendirme Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;</strong>: İSG mevzuatımızda, işveren &ccedil;alışanları &ldquo;olağan dışı durumlar, afetler&rdquo; ve &ldquo;ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan b&uuml;t&uuml;n &ccedil;alışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında&rdquo; bilgilendirmesi gerekmektedir (m. 16). Bu kapsamda, Coronavirus ile ilgili <strong>bilgilendirme notlarının hazırlanması ve &ccedil;alışanlara duyurulması</strong> gerekmektedir. Burada da vir&uuml;s&uuml;n niteliği, nasıl bulaştığı, ş&uuml;phe halinde neler yapılması gerektiği, işyerinde alınan &ouml;nlemler &ccedil;alışanlara duyurulmalıdır.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="7"> <strong>Yurtdışına giden &ccedil;alışanlar:</strong> Virus riski olan &uuml;lkelere giden &ccedil;alışanlar bakımından, işverenin interaktif bi&ccedil;imde hareket etmesi gerekmektedir. Nitekim bu kapsamda;</li> </ol> <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li> <strong>En az 14 g&uuml;nl&uuml;k</strong> s&uuml;re i&ccedil;in &ccedil;alışanın işyerinden izole edilmesi uygun bir &ouml;nlem olacaktır. Bu kapsamda, uzaktan &ccedil;alışma modeli uygulanabilir. Fransız İş Kanununda yapılan d&uuml;zenlemeyle, (L. 1222-11), salgın ve zorlayıcı nedenler durumunda işverenlerin iş&ccedil;inin onayı olmaksızın uzaktan &ccedil;alışma yaptırabileceği d&uuml;zenlendi. Hukukumuzda ise, uzaktan &ccedil;alışma; &ldquo;iş&ccedil;inin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş g&ouml;rme edimini evinde ya da teknolojik iletişim ara&ccedil;ları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi&rdquo; olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla, işverenlerin kanuna uygunluk sağlamak i&ccedil;in, iş&ccedil;iyle kanunda belirtilen hususları kapsar nitelikte bir <strong>ek protokol yapmaları</strong> isabetli olacaktır. B&ouml;yle bir &ouml;nerinin &ccedil;alışan tarafından reddi, d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k kuralı ışığında değerlendirilmeli ve buna g&ouml;re hukuki sonu&ccedil;lar uygulanmalı.</li> <li> (Seyahat sonrası) tekrar işe başlamada <strong>hekimin muayene ve onayı</strong> ile işe başlama &ouml;nlemleri d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmelidir.</li> <li> Yurtdışına seyahat, &ccedil;alışanın izin g&uuml;nlerinde &ccedil;alışanın temel hakları kapsamındadır. Dolayısıyla, işverenin bu hakkı kaldırabilmesi ve yasaklayabilmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir. Ancak işverenler, bu konuda tavsiyede bulunabilirler. Bu kapsamda <strong>riskli &uuml;lkelerin listesinin yayınlanması ve &ccedil;alışanların bu &uuml;lkelere gitmemesinin tavsiye edilmesi</strong>, eğer gidilmesi durumunda işyeri hekimine durumun bildirilmesi ve d&ouml;n&uuml;şte de işyeri hekiminin tavsiyesine g&ouml;re hareket edilmesi şeklinde s&uuml;re&ccedil; tasarımı yapılması isabetli olacaktır.</li> <li> Eğer virus bulaşan &ccedil;alışan işyerine geldi ise, mutlaka <strong>bulunduğu yerlerin &ouml;zel olarak temizlenmesi</strong> gerekir (Virus&uuml;n 3 saat daha ortamlarda yaşayabileceği belirtilmektedir); Temizleme s&uuml;re&ccedil;leri de b&uuml;y&uuml;k bir dikkatle yapılmalıdır.</li> </ol> <p style="margin-left:54.0pt;"> &nbsp;</p> <ol> <li value="8"> <strong>Acil Eylem Planları: </strong>Y&ouml;netmeliğe g&ouml;re, &ldquo;&hellip;İşyerinde, belirlenmiş&nbsp;olan acil durumları&nbsp;etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya&nbsp;&ccedil;ıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne g&ouml;re acil durum planlarını&nbsp;tamamen veya kısmen yenilenir&rdquo;. Dolayısıyla, coronavirus &ouml;zelinde işverenlerin <strong>acil durum planlarını yenilemeleri </strong>ve acil durum s&uuml;re&ccedil;lerine bunu da dahil etmeleri gerekmektedir.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="9"> <strong>İşyeri hekimi ile yakın iletişim</strong>: &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde işyeri hekimlerine &ouml;nemli iş d&uuml;şebilir. &Ccedil;alışanlarla iletişimlerini g&uuml;&ccedil;lendirmeleri de yararlı olur. Bu noktada tetkik ve muayene s&uuml;re&ccedil;lerinin g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi, <strong>&ccedil;alışanların periyodik olarak v&uuml;cut ısılarının &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi</strong> gibi uygulamaların hayata ge&ccedil;irilmesi isabetli olacaktır.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="10"> <strong>S&uuml;re&ccedil;lerin KVK Boyutu</strong>: İşverenler termometre gibi &ouml;l&ccedil;&uuml;m cihazlarıyla işyerinde testler uygulamak isteyebilirler. Sağlık verileri KVK mevzuatımızda &ouml;zel nitelikte veridir ve işlenme s&uuml;re&ccedil;lerinde (kanunca &ouml;ng&ouml;r&uuml;len durumlarda) <strong>hekim veya bilgilendirmeye dayalı a&ccedil;ık rıza</strong> temelinde yapılması gerekir. İdeal olan, sağlık verileri konusunda, hekim tarafından işlenme y&ouml;ntemidir.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> Saygılarımızla;</p> <p> PERY&Ouml;N Hukuk Grubu</p> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ERTELEME KARARI

<p> Değerli İnsan Kaynakları Y&ouml;neticileri,</p> <p> 09 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 7 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine g&ouml;re Kırşehir, Amasya, Bartın, &Ccedil;ankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya dışında kalan illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir.</p> <p> Kırşehir, Amasya, Bartın, &Ccedil;ankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya dışında kalan illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sadece vergi kesintilerine ilişkin bilgiler beyan edilecek, sigortalılara ait aylık prim ve hizmet bilgileri ise Sosyal G&uuml;venlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile bildirilebilecektir.</p> <p> Bu şekilde 2020/Ocak ve 2020/Şubat aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verecek olan işverenlerin eski e-bildirge sistemine erişim m&uuml;mk&uuml;n olmadığından e-bildirge V.2 ekranından (<a href="https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2" target="_blank">https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2</a>) işlem ger&ccedil;ekleştirmeleri zorunludur.</p> <p> Saygılarımızla</p> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

2020 YILINA İLİŞKİN BORDRO PARAMETRELERİ

<div> <div> <p> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>ASGARİ &Uuml;CRET ve ASGARİ &Uuml;CRETİN İŞVERENE MALİYETİ</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:430px;height:16px;"> <p> <strong>01.01.2020-31.12.2020 D&Ouml;NEMİ İ&Ccedil;İN</strong></p> </td> <td style="width:179px;height:16px;"> <p> <strong>ASGARİ &Uuml;CRET</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:14px;"> <p> G&Uuml;NL&Uuml;K ASGARİ &Uuml;CRET</p> </td> <td style="width:179px;height:14px;"> <p> 98,10 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:14px;"> <p> AYLIK ASGARİ &Uuml;CRET</p> </td> <td style="width:179px;height:14px;"> <p> 2.943,00 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:13px;"> <p> AYLIK SGK TAVAN MATRAHI</p> </td> <td style="width:179px;height:13px;"> <p> 22.072,50 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:13px;"> <p> G&Uuml;NL&Uuml;K SGK TAVAN MATRAHI</p> </td> <td style="width:179px;height:13px;"> <p> 735,75 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:11px;"> <p> İŞ&Ccedil;İ İŞSİZLİK SİGORTASI&nbsp;(%1)</p> </td> <td style="width:179px;height:11px;"> <p> 29,43 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:14px;"> <p> İŞ&Ccedil;İ SSK PAYI&nbsp;(%14)</p> </td> <td style="width:179px;height:14px;"> <p> 412,02 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:11px;"> <p> GELİR VERGİSİ MATRAHI</p> </td> <td style="width:179px;height:11px;"> <p> 2.501,55 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:19px;"> <p> ASGARİ GE&Ccedil;İM İNDİRİMİ&nbsp;<br /> (BEKAR-&Ccedil;OCUKSUZ)</p> </td> <td style="width:179px;height:19px;"> <p> 220,73 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:10px;"> <p> GELİR VERGİSİ TUTARI</p> </td> <td style="width:179px;height:10px;"> <p> 154,51 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:11px;"> <p> AGİ HARİ&Ccedil; GELİR VERGİSİ TUTARI</p> </td> <td style="width:179px;height:11px;"> <p> 375,23 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:10px;"> <p> DAMGA VERGİSİ TUTARI</p> </td> <td style="width:179px;height:10px;"> <p> 22,34 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:9px;"> <p> ASGARİ &Uuml;CRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI</p> </td> <td style="width:179px;height:9px;"> <p> 839,03 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:11px;"> <p> AGİ HARİ&Ccedil; ASGARİ &Uuml;CRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI</p> </td> <td style="width:179px;height:11px;"> <p> 618,30 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:13px;"> <p> NET ELE GE&Ccedil;EN TUTAR</p> </td> <td style="width:179px;height:13px;"> <p> 2.103,97 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:14px;"> <p> AGİ&nbsp;DAHİL NET TUTAR</p> </td> <td style="width:179px;height:14px;"> <p> 2.324,70 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:20px;"> <p> İŞVEREN SGK PAYI&nbsp;(%20,5)</p> <p> (KISA VADELİ SİGORTA KOLU PRİMİ %2 ALINMIŞTIR)</p> </td> <td style="width:179px;height:20px;"> <p> 603,32 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:11px;"> <p> HAZİNE PAYI&nbsp;(%5)</p> </td> <td style="width:179px;height:11px;"> <p> 147,15 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:13px;"> <p> İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI&nbsp;(%2)</p> </td> <td style="width:179px;height:13px;"> <p> 58,86 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:9px;"> <p> <strong>İŞVERENE MALİYET</strong></p> </td> <td style="width:179px;height:9px;"> <p> 3.605,18 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:430px;height:14px;"> <p> İŞVERENE MALİYET (%5 İNDİRİM SONRASINDA)</p> </td> <td style="width:179px;height:14px;"> <p> 3.458,03 TL</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZAN&Ccedil; G&Uuml;NL&Uuml;K VE AYLIK SINIRLARI</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:226px;height:11px;"> <p align="center"> <strong>01/ 01/ 2020-31/12/2020</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:381px;height:11px;"> <p align="center"> <strong>SGK PRİME ESAS KAZAN&Ccedil; ALT VE &Uuml;ST SINIRI</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:226px;height:11px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;height:11px;"> <p align="center"> G&uuml;nl&uuml;k (TL/G&uuml;n)</p> </td> <td style="width:184px;height:11px;"> <p align="center"> Aylık (TL/G&uuml;n)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:226px;height:6px;"> <p align="center"> Alt Sınır (Taban)</p> </td> <td style="width:198px;height:6px;"> <p align="center"> 98,10 TL</p> </td> <td style="width:184px;height:6px;"> <p align="center"> 2.943,00 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:226px;height:11px;"> <p align="center"> &Uuml;st Sınır (Tavan)</p> </td> <td style="width:198px;height:11px;"> <p align="center"> 735,75 TL</p> </td> <td style="width:184px;height:11px;"> <p align="center"> 22.072,50 TL</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> ASGARİ GE&Ccedil;İM İNDİRİMİ (AGİ)</h2> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> MEDENİ DURUM</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> ASGARİ GE&Ccedil;İM İNDİRİMİ</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Bekar</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 220,73 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışmayan</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 264,87 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışmayan 1 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 297,98 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışmayan 2 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 331,09 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışmayan 3 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 375,23 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışmayan 4 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 375,23 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışmayan 5 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 375,23 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışan</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 220,73 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışan 1 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 253,83 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışan&nbsp;2 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 286,94 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:8px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışan&nbsp;3 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:8px;"> <p align="center"> 331,09 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:5px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışan&nbsp;4 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:5px;"> <p align="center"> 353,16 ₺</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:309px;height:36px;"> <p align="center"> Evli Eşi &Ccedil;alışan 5 &Ccedil;ocuklu</p> </td> <td style="width:276px;height:36px;"> <p align="center"> 375,23 ₺</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>PRİME ESAS KAZAN&Ccedil;LARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, &Ccedil;OCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> 2020 yılında prime esas kazan&ccedil;lardan istisna tutulacak,</p> <p align="center"> Yemek parası g&uuml;nl&uuml;k 5,89 T&uuml;rk Lirası,</p> <p align="center"> &Ccedil;ocuk zammı aylık 58,86 T&uuml;rk Lirası,</p> <p align="center"> Aile zammı (yardımı) aylık 294,30 T&uuml;rk Lirasıdır.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>2020 YILINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <p> 310 Seri No&rsquo;lu Gelir Vergisi Genel Tebliği&rsquo;nde a&ccedil;ıklandığı &uuml;zere 2020 yılında gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife aşağıdaki tablo verilmiştir.</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:500px;height:4px;"> <p> <strong>22.000 TL&rsquo;ye kadar</strong></p> </td> <td style="width:104px;height:4px;"> <p> <strong>%15</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:500px;height:4px;"> <p> <strong>49.000 TL&rsquo;nin 22.000 TL&rsquo;si i&ccedil;in 3.300 TL, fazlası</strong></p> </td> <td style="width:104px;height:4px;"> <p> %20</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:500px;height:4px;"> <p> <strong>120.000 TL&rsquo;nin 49.000 TL&rsquo;si i&ccedil;in 8.700 TL (&uuml;cret gelirlerinde</strong></p> <p> <strong>180.000 TL&rsquo;nin 49.000 TL&rsquo;si i&ccedil;in 8.700 TL),</strong><strong> fazlası</strong></p> </td> <td style="width:104px;height:4px;"> <p> %27</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:500px;height:4px;"> <p> <strong>600.000 TL&rsquo;nin 120.000 TL&rsquo;si i&ccedil;in 27.870 TL (&uuml;cret gelirlerinde</strong></p> <p> <strong>600.000 TL&rsquo;nin 180.000 TL&rsquo;si i&ccedil;in 44.070 TL),</strong><strong> fazlası</strong></p> </td> <td style="width:104px;height:4px;"> <p> %35</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:500px;height:4px;"> <p> <strong>600.000 TL&rsquo;den fazlasının 600.000 TL&rsquo;si i&ccedil;in 195.870 TL (&uuml;cret&nbsp;gelirlerinde 600.000 TL&rsquo;den fazlasının 600.000 TL&rsquo;si i&ccedil;in 191.070 TL), fazlası</strong></p> </td> <td style="width:104px;height:4px;"> <p> %40</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI TUTARI</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <p> 310 Seri No&rsquo;lu Gelir Vergisi Genel Tebliği&rsquo;nde a&ccedil;ıklandığı &uuml;zere 2020 yılı i&ccedil;in vergiden istisna tutulacak yemek bedeli 23,00 T&uuml;rk Lirasıdır.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULACAK ULAŞIM BEDELİ </strong></h2> <p> &nbsp;</p> <p> İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda; toplu taşıma kartı, bileti veya bu ama&ccedil;la kullanılan &ouml;deme ara&ccedil;larının temini şeklinde verilecek bir g&uuml;nl&uuml;k ulaşım bedelinin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı 12 T&uuml;rk Lirasıdır.</p> <p> &Ouml;demenin bu tutarı aşması h&acirc;linde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan &ouml;demeler ve bu ama&ccedil;la sağlanan menfaatler &uuml;cret olarak vergilendirilir.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>ENGELLİ İNDİRİM ORANLARI</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:226px;height:14px;"> <p align="center"> Engelli Vergi İndirimi Tutarları</p> </td> <td style="width:390px;height:14px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> - Birinci derece engelliler i&ccedil;in 1.400 TL,</p> <p align="center"> - İkinci derece engelliler i&ccedil;in 790 TL,</p> <p align="center"> - &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; derece engelliler i&ccedil;in 350 TL</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>KIDEM TAZMİNATI TAVANI</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <p> 01.01.2020- 30.06.2020 tarihleri arasında ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere, aylık memur maaş katsayısı (0,146061), taban aylık katsayısı (2,28624), yan &ouml;deme katsayısı ise (0,046321) olarak belirlenmiştir.</p> <p> Memur maaş katsayılarında yapılan artış nedeniyle 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında iş&ccedil;ilere &ouml;denecek kıdem tazminatının tavanı 6.730,15 TL olmuştur.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>DEVLET MEMURLARI AİLE VE &Ccedil;OCUK YARDIMLARI</strong></h2> <p> &nbsp;</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" nowrap="nowrap" style="width:610px;height:13px;"> <p align="center"> DEVLET MEMURLARI İ&Ccedil;İN AİLE VE &Ccedil;OCUK YARDIMLARI</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:186px;height:19px;"> <p align="center"> Aile Yardımı</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:168px;height:19px;"> <p align="center"> 2.273</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:121px;height:19px;"> <p align="center"> 0,146061</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:134px;height:19px;"> <p align="center"> 332,00 TL</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:186px;height:19px;"> <p align="center"> &Ccedil;ocuk Yardımı</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:168px;height:19px;"> <p align="center"> 250</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:121px;height:19px;"> <p align="center"> 0,146061</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:134px;height:19px;"> <p align="center"> 36,52 TL</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:186px;height:19px;"> <p align="center"> 0-6 &Ccedil;ocuk Yardımı</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:168px;height:19px;"> <p align="center"> 500</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:121px;height:19px;"> <p align="center"> 0,146061</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:134px;height:19px;"> <p align="center"> 73,03 TL</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:186px;height:19px;"> <p align="center"> Doğum Yardımı</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:168px;height:19px;"> <p align="center"> Sabit &ouml;deme yapılır.</p> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:255px;height:19px;"> <p align="center"> T&uuml;rk vatandaşlarına, canlı doğan birinci &ccedil;ocuğu i&ccedil;in 300 TL, ikinci &ccedil;ocuğu i&ccedil;in 400 TL, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ve sonraki &ccedil;ocukları i&ccedil;in 600 TL doğum yardımı yapılır.</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:186px;height:19px;"> <p align="center"> &Ouml;l&uuml;m Yardımı</p> <p align="center"> (Eş veya &Ccedil;ocuğun &Ouml;l&uuml;m&uuml; Halinde)</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:168px;height:19px;"> <p align="center"> 9500</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:121px;height:19px;"> <p align="center"> 0,146061</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:134px;height:19px;"> <p align="center"> 1.387,58 TL</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:186px;height:19px;"> <p align="center"> &Ouml;l&uuml;m Yardımı</p> <p align="center"> (Memurun &Ouml;l&uuml;m&uuml; Halinde)</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:168px;height:19px;"> <p align="center"> [9500 x 0,146061]x2</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:121px;height:19px;"> <p align="center"> 0,146061</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:134px;height:19px;"> <p align="center"> 2.775,16 TL</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Saygılarımızla,</p> <p> PERY&Ouml;N Bilgi Y&ouml;netimi Grubu</p> <p> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p>