Dr. Habibe Akşit

Dr. Habibe Akşit

Öğretim Görevlisi, Danışman, Koç

İş hayatına Elginkan Topluluğu Şirketleri’nden ECA A.Ş.’de başladı. Elginkan Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde, organizasyonel gelişim, yönetim sistemleri, insan kaynakları ve eğitim projelerinde görev yaptıktan sonra, Elginkan Holding A.Ş.’ye tüm Topluluktan sorumlu insan kaynakları müdürü olarak atandı. Topluluk Şirketlerinde personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçişte, insan kaynakları bölümlerinin yapılanmasının liderliğini üstlendi. Tüm insan kaynakları süreçlerinin yeniden tasarlanmasını sağladı.

Topluluğun yönetim modeline temel oluşturan yapılanma projesini yürüttü. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Endüstri İlişkileri Komisyonu ve Toplu Sözleşme Danışma Kurulu’nda, görev aldı.

Üniversite, sanayi işbirliği çerçevesinde, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve sektör projelerine destek verdi.

Eylül’2012 itibariyle Elginkan Holding’teki görevinden ayrılan Akşit, insan kaynakları yönetimi, iş etiği, liderlik ve organizasyonel gelişim alanlarında danışmanlık yapmakta, farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans, e-mba ve sertifika programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Etiği, Örgütsel Davranış ve Liderlik dersleri vermektedir.

2015 yılında koçluk eğitimini Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) akredite okullarından olan Adler International Learning Central Europe’dan almıştır.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER)’in Uzmanlık Gruplarından olan “Çalışma Hayatında Yeni Akımlar” Uzmanlık Grubu’nun 2014-2015 döneminde liderliğini yürüten Akşit, KALDER Eğitim Komisyonu üyesidir. TÜSİAD-KALDER kalite ödülü sürecinde 2000 yılından itibaren EFQM modeli çerçevesinde değerlendirici olarak da görev yapmaktadır.

2017 yılından itibaren KALDER Etik Kurul üyesi olarak görev almaktadır.

Management Centre Türkiye (MCT) İK Zirvesi içinde yer alan “Liderler Kahvesi” platformunda 2012 yılından itibaren deneyim paylaşımında bulunmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri ve yazıları olan Akşit, İK Yönetiminde “Düşünceler, Uygulamalar, Öngörüler” adlı çok yazarlı bir kitabın derlemesini yapmıştır. Hümanist Kitaptan çıkan “Yöneticiliğe Dair Sorular ve Cevaplar”, “İnsana Yolculuk” ve “Deneyimden Öğrenmek” isimli çok yazarlı e-kitaplarda yazıları yer almaktadır.

Projeler kapsamında üniversite öğrencilerine gönüllü olarak koçluk desteği vermektedir.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “İş Dünyası Şeffaflık Sistemi Türkiye Analizi – Mart’2017” çalışmasına Danışma Kurulu üyesi olarak destek vermiştir.

2003 yılından itibaren kesintisiz olarak Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Etik Kurulu’nda görev alan Akşit, üç dönem (2008-2014) Kurulun Başkanlığını yürütmüştür.

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesidir.

Uluslararası Organizasyonel Gelişim Derneği (IODA) Türkiye kurucu üyesidir.

Bahçeşehir Üniversitesi EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri Ödül Yürütme Kurulu Üyesi ve EDUCORP Ödül Değerlendirme Kurulu Eş başkanlığını yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Habibe Akşit, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Yöneticiliği Programı’nı tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, aynı bölümde Doktora derecesini aldı.

En büyük zenginliğini kendisini destekleyen ailesi olarak tanımlayan Akşit, evli ve iki çocuk annesidir.