Tuğba Özkabakçı

Tuğba Özkabakçı

BNC Turkey - İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı

1973 Çorum doğumludur. Çorum Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesinde lisans (1996) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü ve yüksek lisans eğitimini (2010), İngilizce İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi (Human Resources Management and Development) Master Programını tamamladı. Ardından (2006) İstanbul Psikodrama Enstitüsü- Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsünü tamamlayarak Grup Terapisti ve Psikodramatist ünvanını aldı.

Üniversite eğitimi sırasında (1995) yılında YKM İnsan Kaynaklarında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Bileşim İnternational (1997), Hürriyet Gazetecilik(1999), İŞ-TİM- Aria’da (2001) Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev aldı. Delta Marine Grup (2005), Cargotürk(2007) ve Bizitek an Ericsson Company (2009), Berko İlaç’ta (2012) İnsan Kaynakları Müdürlüğü, KPI Danışmanlık Yönetim Danışmanı ve Eğitmen (2010-2014) Cam Merkezi’nde (2014) İnsan Kaynakları Direktörü görevlerini yürüttü. Halen BNC Turkey, İnsangücü Akademi bünyesinde ve serbest olarak İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı ve Eğitmen olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını çeşitli İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarının kurulumu, işletimi ve eğitimleri olarak özel, kamu ve Avrupa Birliği projelerinde görev alarak sürdürmekte ve hukuk ve ceza mahkemeleri bilirkişisi olarak görevlerini yürütmektedir.

İşe alım, Eğitim, Organizasyonel Gelişim, Personel Yönetimi, Motivasyon, Ücretlendirme, Yan Hak ve Menfaatler, Performans Yönetimi, 360° Performans Yönetimi, Kariyer Planlama, Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Sosyal Güvenlik Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler, Kalite Kontrol ve İş Süreç Yönetimi Sistemleri üzerine profesyonel deneyim sahibidir.

Uzmanlık alanı doğrultusunda özel kurum ve sertifika programlarında gerçekleştirdiği diğer proje ve eğitim konuları ise;

Psikodrama gruplarının yönetilmesi, güzel konuşma ve diksiyon dersleri , kapalı alan ve açık alan- outdoor eğitimleri, koçluk, kurumsallaşma, kişisel gelişim, iletişim, iş başarısı, liderlik, çatışma yönetimi, müşteri odaklılık, motivasyon, sunum becerileri, eğitimcinin eğitimi, temel yönetim becerileri, zaman yönetimi, problem çözme teknikleri, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri, bilişim ve İnsan Kaynakları yönetimi, İnsan kaynaklarında eğitim yönetimi, iş hukuku ve insan kaynakları uygulamaları, kurumsal seçme ve yerleştirme, İnsan Kaynakları web siteleri oluşturulması, kalite ve iş süreç yönetimi projelerinin yürütülmesi, denetleme , ABIGEM ve Avrupa Birliği projelerinin yürütülmesi, pazarlama ve sosyal medya ilişkilerinin yürütülmesi deneyimleri arasındadır.

İş Kadınlarında Annelik Rolü ile Çalışan Kadın Rolünün Etkileşimi ve Çatışmasının İncelenmesi ve Müdahale Yöntemi Olarak Psikodrama, The Relationship Between The Levels Of Work-Family Conflict And Job Satisfaction Of The Employees: An Application In Information And Communication Technology Services Sector.(Çalışanların İş- aile Çatışma Seviyelerinin ve İş Tatmini Seviyelerinin İlişkisi: Bilişim Sektöründe bir Uygulama) konularında 2 ayrı yayınlanmamış tezi bulunmaktadır.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği - PERYÖN’de aktif olarak gönüllü üyeliğini sürdürmekte olup, 19., 20., 22. Dönem Etik Kurulu üyeliği Peryön 23. Dönem Etik Kurulu’nda Başkan Yardımcısı görevini görevini yürütmüş ve Bilgi Yönetimi komitesinde İnsan Kaynakları mesleği standartlarını geliştirme ekibinde yer almıştır ve meslek standartları T.C. Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Halen Peryön 24. Dönem Etik Kurulu’nda Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir.