İhbar Süreci

Tüm PERYÖN üyeleri belirtilen etik ilke ve kurallara uymakla ve diğer üyelerin söz konusu ilke ve kurallara uyumsuzluk durumlarını Etik Kurul’a bildirmekle yükümlüdür.

Bir PERYÖN üyesinin, etik ilke ve kurallar dokümanında belirtilen etik ilke ve kurallara aykırı hareket ettiğini düşünen kişilerin, öncelikle sorunu ilgili PERYÖN üyesinin dikkatine getirmek sureti ile uzlaşma ve çözüm aramaları esastır. İlgili taraflardan herhangi birisi bu konuda PERYÖN Etik Kurulu ile iletişime geçerek bilgi, görüş veya destek talep edebilir.

Yukarıda önerilen girişimler sonucunda tatmin olmayan kişiler PERYÖN Etik Kurulu’na yazılı olarak başvuru yapabilirler. Etik İlke ve Kural aykırılıklarına ilişkin yazılı şikâyetler Etik Kurul tarafından PERYÖN Etik Kurul Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

İmzasız ve iletişim bilgileri bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin her türlü çalışma ve araştırmaya ilişkin bilgilerin gizliliği Etik Kurul’un sorumluluğundadır.

Yazılı başvuruların aşağıdaki PERYÖN merkezi adresine ve zarf üzerine görünür bir şekilde “Etik Kurul Dikkatine” ve “Gizlidir” ibareleri yazılarak gönderilmelidir.

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği

Üst Bostancı Mah. Yalı Yolu Sok. No:54 İsmail Ergin İş Merkezi, B Blok Kat:4 Kadıköy / İstanbul