Aykut Engin

Aykut Engin

EMİS Genel Sekreter

Dr. Engin, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi MBA ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme doktora programlarını tamamladı. 20 yıldır çalışma hayatında bulunan Dr. Engin, Yeditepe Üniversitesi’nde Rektör Asistanı/Öğretim Görevlisi ve MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 2017 yılından itibaren ise EMİS Endüstriyel Metal Sanayicileri Sendikası’nda Genel Sekreterlik görevini yürütüyor. Dr. Engin, profesyonel iş hayatı boyunca kamu kurumları, STK’lar ile ilişkilerin ve eğitim kurumları ile özel sektör arasındaki işbirliklerin geliştirilmesi konularında önemli çalışmalar yürüttü. Bununla beraber sendikal süreçler, toplu iş sözleşmeleri, çalışma ilişkileri alanlarında kritik görev ve sorumluluklar üstlenerek insan kaynakları ekosistemine yenilikçi yaklaşımlarıyla katkı sağladı. 2004 yılından itibaren AB tarafından sağlanan hibe programlarına yönelik geliştirdiği ve yürüttüğü çok sayıda farklı proje ile sektörün gelişimine katkı sağlayan Dr. Engin, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ile mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme sisteminin kurulması süreçlerine liderlik etti.