Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

VİZYON – MİSYON

“Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek”

Değerlerimiz

• Sosyal, toplumsal ve mesleki sorumluluk bilinci
• Hizmet üretme isteği
• Gelişime açık
• Güvenilir
• Tutarlı
• Eşit ve adil
•  Açık ve şeffaf

Odak Alanlarımız

İnsan yönetimi alanında;
• Dünya ve sektör ile entegre
• Yol gösterici
• Bilgi üreten, araştıran, soran, sorgulayan
• Mesleki gelişim ve dayanışmayı arttıran
• Kamu yararına kanun ve politikaların oluşmasına katkıda bulunan
• Doğru politikalar ve çözüm önerileri geliştirerek, kamuoyunda bilinç oluşturan bir yapı olmak.