Üyelik Aidatı 

  1. Mevcut üyeler, yıllık aidatlarını ilgili yılın ilk üç ayında öderler. Aidatlar ödendiği takvim yılını kapsar. Her yılın Ocak ayında ilgili yıla ait aidat tahakkuk eder.
  2. Yeni üyeler, üyelik başvurusunu takiben 15 iş günü içinde giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba öderler.
  3. Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz’dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam, üyelik aidatını yarım öderler.
  4. Yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenci üyeler ile altmış yaşını geçmiş ve en az 10 yıl dernek üyeliği bulunanlar, belirlenen aidatın yarısını öderler.

Ödemesini yaptığınız üyelik aidatlarınız karşılığında talep ettiğiniz Dernek Alındı Belgesi ile ilgili, yürürlükte T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 5253 sayılı kanunun 11. Maddesi’ne istinaden, “banka dekontu ve ekstreleri” dernek alındı belgesi yerine geçmektedir.

 

            

 

MERKEZ ÜYELERİMİZ İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİ 

Yapı Kredi Bankası

Hesap Adı: Türkiye İnsan Yönetimi Derneği

IBAN No : TR240006701000000069763036

Galatasaray Şubesi (495) – 69763036 Hesap No

 

ŞUBE ÜYELERİMİZ İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİ

Güney Marmara Şubesi – Bursa

Yapı Kredi Bankası

IBAN No : TR290006701000000068670629

Cumhuriyet Şubesi (452) – 68670629 Hesap No

 

Ege Şubesi – İzmir

İş Bankası

IBAN No : TR550006400000134270495022

Yeniliman Şubesi (3427) – 0495022 Hesap No

 

İç Anadolu Şubesi – Ankara

İş Bankası

IBAN No : TR320006400000142790390235

Yıldız Şubesi (4279) – 390235 Hesap No