Neden Üye Olmalıyım?

Neden PERYÖN’de buluşuyoruz? 

Üyelerimiz ile bir arada, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin ve büyük katma-değer yaratan KOBİ’lerin İnsan Yönetimi Liderlerinden oluşan yaklaşık 4 bin kişilik bir aileyiz. 

PERYÖN üyeleri olarak; Türkiye’de insan yönetimi öğretisinin gelişiminde ve şirketlerimizin büyümesinde büyük katkı sunuyoruz. Günümüz ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik ederek ve her seviyede etkileşime dayalı bir çalışma kültürü inşa ederek ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol üstleniyoruz. 

2021 yılında 50. yılını kutladığımız PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği olarak da dönüşümde ve sorumlulukta başrol oyuncularından biriyiz. Ulusal ve uluslararası öğretiyi geliştiren ve her kesiminden insan kaynakları yöneticilerine en iyi örnekleri aktaran kongremiz, ödülümüz, akademimiz, dergimiz ve birçok etkinliklerimiz ile sizlere bu liderlik alanlarında destek veriyoruz. 

PERYÖN, hem kurumlarımıza hem de inşa etmek istediğimiz gelecek için bize güç birliği sağlıyor. 

 •       PERYÖN üyeleri olarak derneğimizin çalışmalarında hem aktif rol alıyor hem sektörümüzün gelişmesine katkı sağlıyor hem de karar alma mekanizmalarına doğrudan katkı sunuyoruz. 
 •       Türkiye’nin her yerinde açtığımız şube ve bölge temsilcilikleri ile üye ağımızı tüm ülkede yaygınlaştırıyoruz. 
 •       Üyelerimizin birbiriyle sürekli iletişim halinde olmasını sağlayarak, haberleşme ve bilgi alışverişi için bir network oluşturuyoruz. 

İş dünyasında hedeflediğimiz değişim ve daha demokratik bir iş dünyası hedefimize ulaşabilmek için siz değerli üyelerimizi gerek bölgelerde, gerekse de merkez organizasyonlarımızda yapılan ve yapılacak çalışma grubu ve etkinliklere katılmaya davet ediyor, PERYÖN üyeliği fikrini şirketinizde ve çevrenizde yaygınlaştırmanızı rica ediyoruz. 

Bu amaçla 50. Yılımızda “Gelecek #İnsanKonuşursa başlar” diyerek ve sizlerin de fikirlerini alarak PERYÖN’ün ve insan yönetiminin geleceğini şekillendiriyoruz. 

 

PERYÖN Üyesi olarak hangi avantajlardan yararlanıyoruz? 

 •       “Gelecek #İnsanKonuşursa başlar” vizyonumuzla Türkiye’de insan yönetimi uzmanlığını temsil eden PERYÖN’e yön veriyoruz. Bu amaçla düzenlenen çalıştaylara katılarak ve görüşlerimizi PERYÖN Genel Sekreterliğine doğrudan aktararak insan yönetiminin geleceğinde direkt söz sahibi oluyoruz. 
 •       Günümüz ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik ederek her seviyede etkileşime dayalı bir çalışma kültürü inşa etmek misyonu ile hareket ediyoruz. Misyonumuzu gerçekleştirmek üzere, aynı zamanda insan yönetiminin küresel gündemi olan 7 ayrı tema çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. PERYÖN üyeleri olarak bu faaliyetlere indirimli ve öncelikli olarak katılıyoruz. Ancak sadece katılmıyor, bu çalışmalarda aktif rol alıyoruz. Kurumsal ve kişisel gelişim adına İnsan Yönetiminin nabzını tutuyoruz. 

PERYÖN 2021-2022 Temaları: 

o   İşveren Markası, Bağlılık ve Kurum Kültürü Yönetimi

o   Yeni Çalışma Modelleri Geliştirmek

o   Dijital Dönüşüme Liderlik

o   Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi

o   Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği

o   Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar

o   Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak

 •       Avrupa İnsan Yönetimi Birliği (EAPM) ve Dünya İnsan Yönetimi Birlikleri Federasyonu (WFPMA)çatısı altında yer alan, adında Türkiye barındıran bir yapının üyesi olarak hem Türkiye’de, hem de küresel düzlemde mesleğimize ilişkin önemli bir referansa sahip oluyoruz.
 •       Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) çatısı altında Türkiye’deki ekonomi ve istihdam politikalarının oluşumuna katkıda bulunuyoruz. (PERYÖN, SEDEFED ve TÜRKONFED Yönetim Kurullarında temsil ediliyor.)
 •       İnsan Yönetimi alanında bir uzmanlık (ihtisas) kuruluşu niteliğine sahip PERYÖN üyesi olarak uzmanlık alanımıza ait Türkiye’deki ilgili kuruluşa üye olduğumuzu vurguluyoruz. Bütün sosyal medya kanallarımızda bu vurguyu paylaşıyoruz. 
 •       Online kanallar ve pandemiden çıkış döneminde hibrid ve yüz yüze etkinliklerle değerli bir haberleşme ve bilgi alışverişi network’ü oluşturuyoruz. 
 •       PERYÖN üyeleri olarak, şirketlerimizin kurumsal gelişimi, çalışanlarımızın yaşam kalitesine katkı ve sosyal sorumluluklarımızı geliştirmek üzere üstlendiğimizi göreve doğrudan katkı sağlıyoruz 
 •       PERYÖN Kongre, İnsana Değer Ödülleri ve PY Dergimiz başta olmak üzere, PERYÖN etkinliklerinde öncelikli olarak yer alarak işveren markamıza katkı sağlıyoruz. 
 •       Özellikle kurumsal üyelerimiz başta olmak üzere, şirketlerimize özel eğitim programları, sosyal sorumluluk iş birlikleri ve görünürlük imkanları tasarlama olanağına sahip oluyoruz. 
 •       PERYÖN’ün ve üyesi olduğumuz uluslararası networklerin, ücretli etkinliklerinden ve eğitimlerinden indirimli olarak yararlanma imkanına sahip oluyoruz. 
 •       PERYÖN üyeleri olarak özel etkinliklere katılma ve bilgi ağlarına izleme ayrıcalığına sahip oluyoruz.