Ulusal Meslek Standartları

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nın Türkiye için önemli bir adımı olan Meslek Standartları ve Meslek Yeterliliklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışması kapsamında dernek olarak İnsan Kaynakları alanındaki mesleklerin tanımlanması konusunda görevlendirildik!

Derneğimiz ile “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)” arasında 3 Eylül 2010 tarihinde bir “işbirliği protokolü” imzalanmıştır. Bu protokole istinaden, İnsan Kaynakları alanındaki  13 mesleğe ilişkin standartların hazırlanması amacıyla üyelerimizden oluşan “PERYÖN Meslek Standartları Çalışma Grubu” kurulmuştur.
İK alanında derneğimizin hazırladığı 8 meslek standardının resmi gazetede yayınlanması ardından, ilgili standartlara ilişkin çalışma, ” Mesleki Yeterlilikler”in hazırlanması ile devam etmektedir.
Bu çalışmada, çok kıymetli desteğini esirgemeyen tüm çalışma grubu gönüllülerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz.

PERYÖN’ün hazırladığı ulusal meslek standartları;

*   Endüstriyel İlişkiler Uzmanı (Seviye 6)
*   İnsan Kaynakları Elemanı (Seviye 4)
*   İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 5)
*   İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6)
*   Eğitim Uzmanı (Seviye 6)
*   İdari İşler Uzmanı (Seviye 5)
*   İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)
*   İşe Alım Personeli (Seviye 5)
*   İşe Alım Uzmanı (Seviye 6)
*   Organizasyonel Gelişim Uzmanı (Seviye 6)
*   Özlük İşleri Personeli (Seviye 5)
*   Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6)
*   Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6)
*   Performans Uzmanı (Seviye 6)

Resmi Gazetede Yayınlanan Meslek StandartlarıMeslek Standartları Projesi ve MYK ile İlgili Bilgiler Peryön Meslek Standartları Çalışma Grubu Üyeleri İnsan Kaynakları Meslek Standardı Taslakları