'Şirketlerin Afet Sonrası Kriz Yönetimi' Anketi

PERYÖN Radar anketlerimizin 'Şirketlerin Afet Sonrası Kriz Yönetimi' başlığını taşıyan 9'uncusunun sonuçları açıklandı.

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) olarak Mart 2023'ün ilk yarısında, online soru-cevap yoluyla gerçekleştirdiğimiz ‘Şirketlerin Afet Sonrası Kriz Yönetimi Araştırması’ anketine toplam 291 kişi katıldı.

Ankete katılanların %10,55’i şirketi afet bölgesinde bulunanlar, %21.82’si şirketinin merkezi afet bölgesinde bulunmasa da afet bölgelerinde de faaliyet yürütenler, %67.64’ü ise afet bölgesi dışında bulunanlardan oluştu.

Anket katılımcıları şirket çalışanlarının işe dönüşüyle ilgili sorunların hangi alanda daha çok yaşandığını şöyle belirttiler: Afet nedeniyle çalışanın kaybı veya sağlık sorunları (%33.33), afet nedeniyle çalışanın yakınlarının kaybı, sağlık sorunları (%54,39), afet nedeniyle maddi zarar görülmüş olması (%42.11), afet nedeniyle şehirden göç (%42.11), afet sonrası psikolojik travma (%73,68) ve ebeveyn olan çalışanların evden çalışmaya yönelik talebi (%19.30). 

Bu süreçte çalışanları ile ihtiyaçlarını tespit etmek için hızla iletişime geçip geçmedikleri sorusuna ise ankete katılan şirketlerin temsilcilerinden %96.15’i evet, %3.85’i ise hayır yanıtını verdi.

Şirketlerin %82,69’ı gereksinim duyduğu tespit edilen çalışanlarına psikolojik destek sağlamayı planladığını, %17,31’i ise böyle bir planlaması olmadığını belirtiyor.

Şirketlerin orta vadede çalışanlarına yönelik ne tür destekler vermeyi planladıklarına ilişkin soruya verilen yanıtlarda ise %58,82 ile psikolojik destek, %50 ile gıda, barınma, çadır gibi fiziksel destekler, %32,35 ile eğitim/koçluk/mentorluk desteği, %36,27 ile istihdam desteği öne çıktı. Çalışanlarına hukuki destek vermeyi planladığını belirten şirketlerin oranı ise %8,82 oldu.

Şirketlerin olası afetlere ilişkin kriz yönetim planları var mı? 

Araştırmaya katılan şirketlere kriz yönetim planlarının olup olmadığı ve bu konuda afette yaşanan acı deneyim sonrasında ne planladıkları da soruldu.

Afet bölgesinde bulunanlardan %33,33’ü afete ilişkin herhangi bir kriz yönetim planı olmadığını, %44,44’ü kriz yönetim planı olduğunu ama bu süreçte iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu gördüğünü, %22,22’si kriz yönetim planı olduğunu ve bu süreçte hızla aksiyon almalarını sağladığını belirtti.

Afet bölgesinde bulunmayıp bölgede faaliyet yürütenlerin ise %11,76’sı afete ilişkin herhangi bir kriz yönetim planı olmadığını, %47,06’sı kriz yönetim planı olduğunu ama bu süreçte iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu gördüğünü, %11,76’sı kriz yönetim planı olduğunu ve bu süreçte hızla aksiyon almalarını sağladığını, %29,41’i ise kriz yönetim planı olmadığını ancak gelecek olası afetlere karşı planlarını hazırladıklarını belirtti.

Aynı soruya afet bölgesinde bulunmayan şirketlerin verdiği yanıtlar ise şöyle oldu: Afete ilişkin herhangi bir kriz yönetim planımız yok diyenler %25,15, kriz yönetim planımız vardı ama süreçte iyileştirilmesi gereken noktaları olduğu gördük diyenler %40,49, kriz yönetim planımız vardı ve bu süreçte hızla aksiyon almamızı sağladı diyenler %13,50, kriz yönetimi planımız yoktu ama gelecekteki olası afetlere karşı planlarımızı hazırlıyoruz diyenler ise %20,86.