Hakkımızda

Türkiye'de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), 53 yıldır ülkemizde, dünya ve sektör ile entegre şekilde, şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatının oluşturulmasına liderlik ediyor. Düzenlediği İnsan Odağında Yönetim Kongresi gibi etkinliklerle sektörün nabzını tutan dernek, İnsana Değer Ödülleri ile ‘insan’a değer veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek oluyor. PERYÖN Akademi bünyesinde insan kaynağı yönetimi alanında mesleki yeterlililğin artmasına önemli katkı sağlarken, Strateji Turnuvası gibi etkinlikleri ile çalışanların stratejik liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunuyor.

Fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, değişen çalışma hayatı ve insan odaklılık başlıca odaklandığı konular olan PERYÖN, diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu işbirliği ile düzenlediği projeler ile toplumsal fayda sağlarken, alanında uzman isimlerin katkısıyla çalışma hayatının iyileştirilmesi için politika önerileri de üretiyor.

1979’dan bu yana EAPM (European Association for People Management) üyesi olan PERYÖN’ün çalışmaları İç Anadolu, Ege, Güney Marmara şubeleri ve Gaziantep, Akdeniz temsilcikleri ile Türkiye geneline yayılıyor.