Bülent Pirler

Bülent Pirler

LABORLAB, Kurucu

Orta ve Lise öğrenimini İstanbul Saint – Benoit Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi, 1991 yılında Paris Ticaret Odası (Ticari / Ekonomik İlişkiler), 1992 yılında ILO- Institut International d’Etudes Sociales/ İsviçre, programlarını başarıyla bitirdi. 1988 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda göreve başladı. 1999 yılında Genel Sekreter oldu. 30 yıl boyunca, endüstri ilişkileri, sendikal ilişkiler, insan kaynakları, istihdam, sosyal güvenlik, sosyal sorumluluk, ulusal ve uluslararası işveren örgütleri danışmanlığı, kamusal ilişkiler, TBMM, siyasi partiler ve STK’larla ilişkiler konularında yönetici olarak çalıştı.

Türk işverenlerini ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda temsil etti.

Başta İş Kanunu (4857 s. Yasa) olmak üzere, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356 s. yasa), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 s. yasa), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 s. yasa), İşsizlik Sigortası Kanunu (4447 s. Yasa), Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (5544 s. yasa) vb. kanunların bütün yasalaşma süreçlerinde ve ilgili yönetmeliklerin yayınlanması çalışmalarına aktif şekilde katıldı.

GAN (Küresel İşbaşında Eğitim Ağı)’ın Türkiye’de kurulmasını sağladı.

Uluslararası alanda, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) 25 yıl ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)’nda 5 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), İcra Komite ’sinde 18 yıl, OECD nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED), Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAFA) üyeliklerinde görev yaptı.

LaborLab İnsan Kaynakları Hizmet ve Danışmanlık A.Ş.’yi kurdu.

Bülent Pirler’in gazete, dergi vb. yayın organlarında yayınlanan pek çok makale, araştırma ve raporu bulunmaktadır. Biri kendine ait, diğeri ortak şekilde yayınlanan iki kitabı vardır.

Pirler, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.