KAMUOYU AÇIKLAMASI - Hayatın ve İşin Normale Dönmesi İçin Acilen Atılması Gereken Adımlar

Ne yazık ki yaşadığımız deprem felaketinden ağır bedeller ve acı derslerle çıkıyoruz. Bu süreçte özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin, koordinasyonun, dayanışmanın ve insan yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak gördük.

Şimdi acilen yaraları sarmaya başlamalıyız.

Afet bölgesindeki hayatın ve işin normale dönmesini sağlamak için, başta barınma gibi acil ihtiyaçların giderilmesi olmak üzere pek çok alanda atmamız gereken adımlar var.

Bu süreçte iş dünyasının çalışanların gereksinim duyduğu ihtiyaçları hızla tespit etmek ve çözüm üretmek için kaynaklarını seferber etmesi, travmanın izlerini silmek üzere çalışanlara yönelik destek uygulamaları başlatması çok önemli.

Yanı sıra afetten hasar alan küçük, büyük tüm iş yerlerinin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli ihtiyaçlar çerçevesinde fiziki koşulların oluşturularak öncelikle yerinde istihdamı sağlamak üzere istihdam seferberliği için teşvik ve destek programlarını hızla uygulamaya koymaya, çalışanların ve işverenlerin haklarının korunması için düzenlemeler yapmaya ve uygulanacak hukuki yaptırımların işlerliğinin kontrolünün sağlanmasına ihtiyacımız var.

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) olarak bu kapsamda, acilen atılması gereken adımlara ilişkin önerilerimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz:

  1.        Deprem nedeniyle oluşan iç göçün en aza indirgenmesi düşünülerek ve bölgenin sosyo-ekonomik dengesinin bozulmaması dikkate alınarak sosyal politikaların oluşturulması.
  2.        Deprem nedeniyle yaşadığı travmadan dolayı çalışamayacak halde olan çalışanlara talep etmeleri durumunda psikolojik açıdan toparlanmaları için belirli bir süre ücretli-ücretsiz izin hakkı tanınması.
  3.        Deprem nedeniyle psikolojik destek almak isteyen çalışanlar için, destek alınan kurum-kuruluş belgelenmek suretiyle, gün içinde ücretli izin olanağı sağlanması.
  4.        Deprem nedeniyle işsiz kalanların önkoşul aranmaksızın işsizlik ödeneğinden yararlanması.
  5.        Bölgeye yönelik vergi ve sigorta prim teşvikleri düzenlenmesi, ayrıca bölgede çalışanlara yönelik vergi ve sigorta primi indirimlerinin de yeniden düzenlenmesi.
  6.        Deprem nedeniyle işsiz kalan çalışanların yeniden istihdamını kolaylaştırmak için, afet nedeniyle işsiz kalan çalışanları işe alan işverenlere yönelik teşvik uygulanması.
  7.        Depremde işyeri yıkılan, işvereni hayatını kaybeden çalışanlar için kıdem tazminatı güvencesi sağlanması.
  8.        İşyerlerinin deprem yönünden güvenliklerini arttırmak için (İSG) acil durum planları ve risk analizlerinin güncellenmesi.
  9.        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Van Depremi’nde uyguladığı emsal uygulamaya benzer şekilde, ölüm ve malullük aylığından yararlanma şartlarında esnekliğe gidilerek, 1800 gün prim şartı yerine 30 gün sigorta prim bildirilmiş olmasının aylık bağlanması için yeterli sayılması.

Bunların dışında çalışma hayatının sürdürülebilirliğini garanti altına almak amacı ile orta ve uzun vadeli plan önerileri için de PERYÖN olarak çalışmaya devam ediyoruz, görüş ve raporlarımızı hem ilgili otoriteler ile hem de kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. 

 

PERYÖN

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği